Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Skatteavdraget Grön teknik – 50% bidrag för installation av laddbox

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt skatteavdrag för dig som vill installera en laddbox hemma. Detta innebär att du har möjlighet att göra skatteavdrag för Grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt 50 000 kr) när du köper en smart laddbox med installation. Du får avdraget direkt på fakturan på samma sätt som med ROT och RUT vilket innebär att hela processen för att få bidrag har blivit enklare.

Skattereduktion för grön teknik – 50% bidrag för hemmaladdning 

Med skattereduktionen för Grön teknik  kan du få avdrag med 50 procent av kostnaderna och maximalt 50 000 kr per person och år när du köper en smart laddbox med installation. Avdraget är redan gjort när du får din faktura. Förutsättningen är att du har utrymme kvar för att göra skatteavdraget. Resekostnad eller verktyg för installatör omfattas inte. Avdraget gäller för privatpersoner och hanteras av Skatteverket.

Förutsättningar för att få skattereduktion

  • Beställaren är privatperson och står som ägare till fastigheten
  • Laddutrustningen uppfyller kraven om elmätning och debitering
  • En behörig elektriker måste utföra installationen
  • Upp till 50 000 årligen förutsatt tillräcklig skatteinbetalning

Vad händer med skattereduktionen för grön teknik 2022?
Skatteverket har ännu inte kommunicerat något klart besked om det blir några förändringar kring skattereduktionen för grön teknik under 2022. Skattereduktionen för grön teknik trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som påbörjats, slutförts och betalts mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021. Enligt nuvarande bestämmelser från Skatteverket behöver man som privatperson därför betala och installera laddboxen före den 31 december 2021 för att kunna nyttja skatteavdraget.

Vi kommer att informera här på hemsidan när vi har någon ny information kring detta. Det är även viktigt att du själv håller dig uppdaterad om vad som gäller genom att ta del av aktuell information på Skatteverkets hemsida.

Vi har även sammanställt några frågor och svar nedan som reder ut några frågetecken.

Om skattereduktion för Grön teknik

 

 

 

 

Skattereduktion för Grön teknik

Vad kan jag göra avdrag för?

Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av laddutrustning, solceller och batterier. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (t ex verktyg) eller administration i samband med installationen.

Vem kan göra avdraget för Grön teknik?

Skatteavdraget kan göras av dig som är privatperson och bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Hur fungerar avdraget för Grön teknik?

Skatteavdraget funkar på samma sätt som ROT-avdraget vilket innebär att företaget fakturerar halva kostnaden till dig som kund. Sedan begär företaget i sin tur utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.

Hur mycket avdrag kan jag göra för grön teknik?

Du kan göra skatteavdrag med upp till 50% av material- och arbetskostnaderna för att installera laddning (för både laddutrustningen och installationen) och maximalt 50 000 kronor per person och år. Observera att du själv måste hålla reda på vilket belopp du har kvar att använda till avdrag.

Vad gäller kring skattereduktion för grön teknik 2022?

Skatteverket har ännu inte har kommunicerat ut klara besked gällande förändringar för skattereduktion för grön teknik under 2022. Skattereduktionen för grön teknik trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som påbörjats, slutförts och betalts mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021. Enligt nuvarande bestämmelser från Skatteverket behöver man som privatperson betala och installera laddboxen före den 31 december 2021 för att vara säker på att kunna nyttja skatteavdraget.

Läs Mer direkt på Skatteverkets hemsida.

Vi på Mer håller koll på frågan kring förändringar för grön teknik via Skatteverket och kommer löpande uppdatera vår hemsida vid behov .

 

Spørsmål?
Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg. Du kan også ringe oss på tlf: 47 67 08 00