| Kunskapsbanken

Klimatklivet – stöd för publika laddstationer

Med investeringsstödet Klimatklivet kan företag, kommuner, regioner och organisationer få upp till maximalt 70% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att bygga publika laddstationer för allmänheten där det finns behov.
elbilsladdning publikt laddnätverk

Klimatklivet

Med Klimatklivet kan företag, kommuner, regioner och organisationer få upp till 70 % av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att installera publika laddstationer i exempelvis allmänna parkeringshus, köpcentrum eller vid infartsparkeringar. Behöver du rådgivning kring processen kan vi på Mer självklart bistå med detta. Under de senaste åren har vi hjälpt många företag med framgångsrika ansökningar. Kontakta oss på [email protected]

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida

Förutsättningar för att få investeringsstöd via Klimatklivet hösten 2023

  • Gäller vid byggnation av publika laddstationer som kan användas av allmänheten.
  • Gäller projekt för publik laddinfrastruktur som är planerade att slutföras senast 30 juni 2024.
  • Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser – alla typer av organisationer kan få stöd från Klimatklivet. Privatpersoner kan inte få stöd.
  • Du måste lämna anbud på publika laddstationer i ett visst område under speciella ansökningsperioder på Naturvårdsverkets och länsstyrelsens webb och på så vis ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Nästa period är öppen 18–29 september 2023.

Vanliga frågor om Klimatklivet

Nej, endast företag och organisationer kan få stöd från Klimatklivet.

Du kan få stöd för en åtgärd som är en fysisk investering ger en kostnadseffektiv utsläppsminskning av växthusgaser du inte kan genomföra utan ekonomisk stöttning.

Förutsättningar för stöd från Klimatklivet

Du söker i länsstyrelsens e-tjänst. Länk till e-tjänsten når du från Naturvårdsverkets och länsstyrelsens webb när de har öppet för ansökan. Här hittar du mer information om hur ansökningsprocessen går till och vad som ska finnas med i din ansökan: För dig som vill söka stöd

Behöver du rådgivning till din ansökan så finns vi på Mer här. Kontakta oss redan idag: [email protected]

Läs också

Säg farväl till räckviddsångesten

| Kunskapsbanken

Hållbarhet i alla led

Hållbarhetsfrågan ligger till grund för allt vi gör. Därför har d...