Vi driver omställningen till elektrifierat för en hållbar framtid

Laddad för framtiden

Hållbarhet är en av grundpelarna i vår verksamhet. Vårt mål är att bli en ledande aktör i Europa inom elbilsladdning och vi är engagerade i att bidra till en hållbar framtid. Därför har vi utvecklat en affärsstrategi som är i linje med FN:s 17 hållbarhetsmål och satt ambitiösa mål för att minska vår klimatpåverkan. Vi har under många år försett elbilförare med förnybar energi på våra egenägda laddstationer, och nu har vi även satt målet att bli koldioxidneutrala under 2023.

Vi tror att hållbarhet är avgörande för vår framtid och vi är fast beslutna att göra vår del för att skapa en mer hållbar värld.

Vår mission är att skapa hållbar elektrisk mobilitet som är enkel och tillgänglig för alla

Sommartävling med Mer och Scandic

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en grund i vår affärsstrategi och här är några av de initiativ som vi tagit.

Sustainability-CoverSpread

Mer's hållbarhetsrapporter

Mer's hållbarhetsrapport 2022

Läs vår senaste hållbarhetsrapport – vad vi har fokuserat på, vad vi behöver jobba mer med och vad vi har uppnått. Med denna rapport vill vi vara transparenta och öppna för alla våra intressenter och kunder på vägen mot att bli det första 100% koldioxidneutrala laddföretaget i Europa.

Läs Mer's hållbarhetsrapport 2021 Läs Mer's hållbarhetsrapport 2022

Så gör vi det enkelt att ställa om till hållbart

Mer elbilsladdning

| Inspiration

Laddad för framtiden

För många handlar elbilar kanske främst om det praktiska i vardag...