| Nyheter

Mer och Wihlborgs inviger 32 nya laddplatser för elbilar i Lund

Mer och Wihlborgs fortsätter att göra det enkelt för Wihlborgs hyresgäster att resa hållbart. Idag invigdes 32 nya laddplatser från Mer på Mobilvägen i Lund som kan användas av både hyresgäster och andra elbilsförare som behöver ladda i området.

Mer och Wihlborgs inviger 32 nya laddplatser för elbilar i Lund

Mer och Wihlborgs har sedan flera år ett samarbete kring lösningar för elbilsladdning till Wihlborgs hyresgäster. Idag invigdes 32 nya laddplatser i Lund vid fastigheten Node, ett av Wihlborgs tre kontorshus på Mobilvägen i Brunnshög.

Vi är glada över samarbetet med Wihlborgs och att tillsammans fortsätta göra det enkelt för deras hyresgäster att ladda på jobbet. Eftersom majoriteten av all laddning görs på jobbet eller i hemmet, där elbilen står parkerad under en längre tid, är detta en viktig del för att underlätta omställningen till e-mobilitet. Eftersom laddplatserna även kan användas av besökare samt allmänheten gynnas även övriga elbilsförare som bor i närområdet, säger Tobias Uppström, Head of Sales and Marketing på Mer Sverige.

De nya laddplatserna är en av flera mobilitetsfrämjande insatser som Wihlborgs genomför i området som en del i sitt hållbarhetsarbete.

Det ska vara enkelt att åka hållbart till jobbet, om det så sker med spårvagn, buss, cykel, till fots eller med elbil, säger Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs.

Även besökare och andra elbilsförare i området  kan enkelt ladda på Wihlborgs nya laddare med Mer’s app, Mer Connect Sverige.

 

Läs mer om Wihlborgs satsning på mobilitetsfrämjande insatser för hyresgästerna på  Mobilvägen i Lund här.

Läs också