| Kunskapsbanken

AFIR – Enklare engångsbetalning för elbilsladdning

Den 13 april trädde ett nytt regelverk från EU i kraft - Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), som bland annat innebär att användare kan direktbetala med betalkort på publika laddstationer.

AFIR – Enklare engångsbetalning för elbilsladdning

Vad innebär AFIR?

Den nya förordningen är ett led i att öka användarvänligheten och främja övergången till elektrifierade fordon och reglerar hur utbyggnaden av laddinfrastrukturen ska genomföras i hela EU. Krav på engångsladdning utan registrering på alla nyinstallerade laddstationer är en av de delar som regleras i AFIR. Alla laddoperatörer måste börja ta emot betalningar som görs med betalkort antingen kontaktlöst eller med chip och pinkod. 

Från och med den 1 januari 2027 gäller ett retroaktivt krav på betalning med betalkort på snabbladdare från 50 kW och uppåt, oavsett när de installerats. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra laddupplevelsen och genom att etablera betalterminaler på alla nya snabbladdare som vi installerar i vårt publika laddnätverk i Sverige underlättar vi för alla våra kunder som vill enkelt engångsbetala för sin laddning. Vi har även initierat ett arbete för att så snart som möjligt förse våra egna, och partners befintliga snabbladdare med en betalterminal, säger Magnus Hommel, Director of Public på Mer Sverige. 

Förutom införandet av fler betalningsalternativ för engångsbetalningar innebär förordningen även krav på en ökad pristransparens samt en ökning av antalet laddstationer på större vägar. Det kommer bli obligatoriskt med minst en laddstation var 60:e kilometer.  

I december 2023 lanserade vi vår nya app, Mer Connect, med flera nya funktioner och ett förbättrat kundgränssnitt. Våra kunder kan enkelt se en prisöversikt av aktuella priser, per kWh över dygnet, för respektive abonnemang, inklusive drop-in betalning. I appen finns även en översikt över alla genomförda laddningar samt kvitto över kostnaderna. För kunder som inte använder vår app utan istället nyttjar engångsbetalning via vår kortterminal kommer priset synas direkt i displayen. Vi vill göra det enkelt och tydligt för våra kunder så att de alltid vet vad de betalar för laddningen säger Magnus Hommel, Director of Public på Mer Sverige. 

Frågor och svar om AFIR

Företag och privatpersoner som reser inom EU ska vara säkra på att laddningen fungerar, oavsett vilken laddstation de använder. Därför kräver AFIR att det genomförs en del förändringar av både betalningsmetoder och prissättning vid laddstationerna. 

För laddare med en effekt på 50kW eller högre måste samtliga laddoperatörer börja ta emot betalningar som görs med betalkort, antingen kontaktlöst eller med chip och pinkod. 

Detta gäller för samtliga nya laddare från 13/4 2024 och retroaktivt för samtliga laddare från 1/1 2027. 

För laddare med en effekt på under 50kW måste samtliga laddoperatörer förse laddare med en QR-kod som enkelt kan ta dig som kund till antingen en websida eller app där du som kund kan genomföra en transaktion utan krav på registrering.

Laddstationernas sätt att debitera kan variera, vilket leder till inkonsekvent prissättning och bristande transparens för slutkonsumenten. Det här är något som AFIR-lagstiftningen vill åtgärda genom att kräva att laddoperatörerna har transparenta, icke-diskriminerande priser utan extra nätavgifter vid laddning inom EU. 

Innan en laddning påbörjas måste laddoperatören förse slutkonsumenten med all relevant prisinformation. Informationen ska ges via fritt tillgängliga, allmänt nyttjade elektroniska kanaler och tydligt redovisa de olika delarna i den kostnad som slutkonsumenten debiteras, samt visa eventuella extra avgifter. 

Laddoperatörerna måste redan vid laddstationen visa en tydlig översikt över ad hoc-priset och alla dess olika delar. Här ska minst en av följande priskomponenter ingå (beroende på laddpunktens prissättningsmodell): 

  • Pris per laddsession 
  • Pris per minut 
  • Pris per kWh