| Kunskapsbanken

Få 50% i bidrag för din laddbox

Visste du att du som installerar en laddstolpe hemma kan få bidrag i form av ett skatteavdrag på upp till 50% för det som kallas för ”Grön Teknik”? Här reder vi ut vem som är berättigad till det, hur det funkar och var du ansöker om det.
Ladda hemma

Sedan den 21 januari 2021 kan du få laddbox bidrag i form av ett skatteavdrag på upp till 50% av kostnaden när du köper en smart laddbox till din bostad.

För dig som köper en laddbox med installation för att kunna ladda din elbil hemma dras 50% av kostnaden för laddstolpe, material och arbete av på fakturan. Det är ett ladda-hemma-stöd i form av en skattereduktion som funkar på ett liknande sätt som rot- och rutavdraget.

Möjlighet till bidrag för laddbox fortlöper även under 2024.

Se våra laddboxar

Hur fungerar grönt avdrag för laddbox?

Skatteavdraget för Grön Teknik är en skattereduktion som gör det mer förmånligt för dig som är privatperson att investera i grön teknik. Utöver laddbox-bidrag gäller avdraget även för solcellsanläggningar samt batterier för att lagra solel.

Grön Teknik ersätter det tidigare statliga bidraget ”Ladda hemma stödet”, som privatpersoner tidigare kunde ansöka om. Precis som för ROT och RUT görs avdraget direkt på fakturan från det företag som installerar din laddbox. Därefter begär företaget utbetalning direkt från Skatteverket. Hela processen för att få bidrag för laddbox har därmed blivit betydligt enklare.

Observera att du endast kan få avdrag för installationsarbetet om du själv har köpt in material från ett annat företag än det som utför installationen.

50 000 kronor per person och år

Skatteverkets ladda-hemma-bidrag görs med 50% avdrag på kostnaden för arbete och material med en maximal summar på högst 50 000 kronor per person och år. Det innebär att om du redan har fått en skattereduktion på 35 000 kronor för installation av solceller kan du maximalt få 15 000 kronor i bidrag för laddbox under samma år.

Om det bor två vuxna i hushållet blir det totala maximala avdraget 100 000 kronor per år för hela hushållet.

Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen för Grön Teknik. Det är särskilt viktigt om du också har använt dig av rot- och rutavdrag. Du kan använda tjänsten ”Räkna ut din skatt” på Skatteverkets hemsida för att göra en preliminär kontroll av hur mycket skattereduktion du kan få.

Vad omfattas av Grön Teknik?

  • Arbets- och materialkostnader för installation av laddbox i det egna hemmet eller i dina föräldrars hem.
  • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
  • En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
  • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, vilket ingår i våra laddboxar.
  • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo – en standard som våra laddboxar uppfyller.

Ta del av Grön Teknik-bidrag: så gör du!

  1. Kontrollera att du har rätt till skattereduktion för Grön Teknik hos Skatteverket.
  2. Beställ laddbox och ange att du har rätt till skattereduktion för Grön Teknik genom att fylla i din fastighetsbeteckning

  3. Efter din installation, får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen.

  4. Mer ansöker om att få ersättning från Skatteverket. Om ansökan inte går igenom, fakturerar vi dig beloppet.

Vanliga frågor om Grön Teknik

Du kan göra skatteavdrag för inköp och installation av laddutrustning, solceller och batterier. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (t.ex. verktyg) eller administration i samband med installationen.

Skatteavdraget kan göras av dig som är privatperson och bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Skatteavdraget funkar på samma sätt som rotavdraget vilket innebär att företaget fakturerar 50% av kostnaden till dig som kund. Sedan begär företaget i sin tur utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.

Läs också