| Nyheter

Mer Sverige och DHL elektrifierar ”last mile delivery”

Mer Sverige och DHL underlättar omställningen till elektrifierat inom logistiksektorn genom ett samarbete där DHL får en trygg och pålitlig laddlösning från Mer på terminalerna för sina elektrifierade transportfordon.

DHL har ett omfattande nätverk med ett stort antal distributionsfordon över hela Sverige. Genom bland annat ett samarbete med Mer blir nu omställningen ännu enklare genom en trygg och smidig laddlösning på terminalerna. Detta innebär att DHL får en problemfri lösning för laddning på terminalerna till sina elektrifierade transportfordon som står för slutleveransen till kund.

Vi ser fram emot samarbetet med DHL och att elektrifiera ’last mile delivery’, där vi tar hand om helheten kring laddlösningen och ser till att allt fungerar. På så vis bidrar vi till att DHL kan ha en hållbar närdistribution och underlättar omställningen till elektrifierat även inom logistiksektorn, säger Tobias Uppström, Head of Sales and Marketing på Mer Sweden.

DHL får en driftstjänst där Mer hanterar allt kring laddlösningen – från planering och installation till en färdig driftsatt laddlösning, underhåll och kundservice 24/7.

Lena Arvidsson, Vice President Terminal Based Operations på DHL Freight Sverige bekräftar: Att säkerställa att sista delen av varuleveransen körs med elfordon är ett viktigt steg för att minska vårt koldioxidavtryck och hjälpa våra kunder uppnå sina miljömål. Hållbarhet är vårt ansvar. Idag erbjuder DHL den mest heltäckande portföljen med gröna logistiklösningar i hela branschen, och elektrifieringen av våra distributionsfordon är en del i det.

Läs också