| Nyheter

Ordbok för elbil och laddning

Ibland kan elbilsladdning upplevas både tekniskt och komplicerat med många nya förkortningar och uttryck. Därför har vi skapat en ordbok med enkla förklaringar.

Ordbok för elbil och laddning

I takt med att laddbara bilar har blivit allt vanligare i Sverige har vi märkt att även frågor om elbilsladdning dyker upp mer ofta. För den som inte kört en laddbar bil tidigare är det en djungel av nya ord och förkortningar att navigera, och därför har vi skapat denna ordbok.

Om du letar efter något specifikt kan du lätt söka i ordboken genom att på ditt tangentbord klicka på ctrl/cmd + f, beroende på om du har en Mac eller PC, för att få upp en sökruta och skriv sedan ordet du vill söka på i rutan.

Är det några ord eller uttryck du saknar? Skicka ett mail till [email protected], så lägger vi till det.

A-C

Alternating Current – AC, eller växelström som det heter på svenska, är det som finns i ett eluttag. För att bilen ska kunna använda växelström har den en egen inbyggd laddare som omvandlar strömmen till likström (sök DC i denna ordbok). Det är därför kapaciteten på bilens inbyggda ombordladdare avgör hur mycket el du kan ta emot från en normalladdare.

Enkelt förklarat anger ampere strömstyrkan. I samband med laddning används ampere mestadels för att ange den maximala strömmen som kan tas ur laddboxen eller säkringen.

Battery Electric Vehicle. Benämning för en ren elbil som endast har elmotor för framdrivning och som laddas med el från elnätet.

Battery Management System. Benämning för det laddbara fordonets batteriövervakningssystem som kontrollerar exempelvis i- och urladdning och temperatur på batteri.

Combined Charging System. Standardkontakt för snabbladdning i Europa och Amerika. Den europeiska varianten kallas ofta CCS typ 2.

Standardkontakt för snabbladdning i Asien, utvecklad i Japan. Nissan Leaf, Kia Soul EV och Peugeot i-On är några exempel på bilar med CHAdeMO-kontakt.

D-E

Direct Current. Likström på svenska. Den typ av ström som ofta används i bilbatterier, solceller och batterier.

Laddning som sker vid din destination, exempelvis på shoppingcenter, hotell eller flygplatser.

Skillnaden mellan lastbalansering och dynamisk lastbalansering är att den dynamiska tar hänsyn till, inte bara de andra laddarna, utan till samtliga förbrukare i fastigheten. Den ser till att laddarna får den effekt som blir över när resten av fastigheten fått sitt. Det betyder att när det finns mycket ledig kapacitet, till exempel på natten, kommer laddboxen att kunna ta emot mer ström än vid middagstid när mycket ström används till annat.

Se Kilowatt längre ner i listan.

Samma som EV, Electric Vehicle. Ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Elbilen har ett batteri för framdrift och laddas med el från en extern kraftkälla, vanligtvis elnätet.

Electric Vehicle. Samlingsnamn för laddbara bilar.

Electric Vehicle Supply Equipment. Samlingsnamn för laddkablar, laddboxar och laddstationer som genom en styrenhet ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström samt ser till att laddningen utförs säkert. Det finns portabla EVSE-enheter (laddkablar) och stationära EVSE-enheter (laddboxar och stolpar).

Ladda elbilen med Mer i jul

F-K

Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas.

Beskriver hur många ledare som används för att överföra el. För laddning hemma med 1-fas, överförs el i en ledare. Vid  laddning med 3-fas, skickas strömmen med 3 ledare, och ger därmed en högre effekt. 3-fas behöver ett 400 volts elsystem, se Volt.

High Power Charging. Supersnabbladdning på svenska. Laddning som sker med laddare med effekt över 150 kilowatt.

Begreppet kilowatt är ett mått för effekt och används för att beräkna hur snabbt en laddare kan ladda batteriet på en elbil.

Måttenhet för mängd energi/ström. 1kWh motsvarar en timmes laddning med 1kW effekt.

L

En enklare typ av laddstation framtagen för normalladdning av laddbara fordon, och som säkerställer effektiv och trygg laddning genom att skicka rätt mängd ström till bilen utan att överbelasta elnätet. Kan också kallas laddstation, hemmaladdare, laddpunkt eller laddstolpe.  Här kan du läsa mer om våra olika laddboxar.

Den mängd energi per tidsenhet som överförs, vid laddning av ett laddbart fordon, till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Samlingsnamn för fordon som helt eller delvis drivs av elmotorer vars batteri kan laddas från elnätet.

En liten bricka som kan användas för att enkelt påbörja och avsluta laddning genom att hålla den mot ett markerat område på laddstationen. Laddbrickan måste vara kopplad till ett kundkonto för att fungera.

Fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor som kan laddas från det fasta elnätet och köras helt på el under kortare sträckor

En plats med en eller flera laddare för laddbara bilar.

Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Antingen på en laddkabel eller på laddaren där laddkabeln ansluts. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.

Annan benämning för laddare, där en eller flera laddbara fordon kan ladda.

En karta med en översikt över publika laddstationer. Här kan du se vår laddkarta, den går även att hitta i vår app, Mer Connect Sverige.

Fördelar tillgänglig kapacitet mellan flera laddboxar. Används vanligtvis i större anläggningar med många normalladdare (till exempel i bostadsrättsföreningar).

M-P

Det är vi! Tidigare Bee Charging Solutions och Grön Kontakt. Vi är fortfarande samma gäng som verkligen brinner för att göra det enkelt att köra elbil!

Laddning som sker där du normalt parkerar, hemma eller på jobbet, och där laddning sker med låg/normal effekt – upp till 22kW.

On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning.

Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Engelsk beteckning för laddhybrid. Se Laddhybrid

Laddhybrid på svenska. Se Laddhybrid

Ladda smidigt och snabbt i Mer's publika laddnätver

R

Radio Frequency Identification Också känt som laddbricka eller tagg. Är en term för den kommunikation som används för att kommunicera mellan laddbrickan och laddstationen, och används för att identifiera en användare i ett betalsystem.

Hur många kilometer bilen uppskattar att kunna köra innan batteriet är tomt.

Rädslan att få brist på energi i ett laddbart fordon innan man hunnit fram till en laddstation.

Att det är möjligt att ladda på andra laddoperatörers laddare med sin befintliga app eller laddbricka . Mer har exempelvis ett samarbete med  E.ON vilket betyder att du kan använda din laddbricka eller app från Mer vid laddning på ett flertal av deras laddare i Sverige och vice versa. Du kan även använda din laddbricka eller app från Mer för att ladda vid en av våra laddstationer i Norge. Dessa typer av samarbeten kallas för roaming. Läs mer om roaming här.

S-T

Schuko är ett annat ord för ett jordat eluttag. Kan också kallas hushållskontakt.

Laddning med hög effekt – över 50 kW. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare.  Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri.

Det finns två olika typer av uttag för normalladdning på elbilar; typ 1 och typ 2. Laddkontakter av typ 1 är en enfaskontakt som låter dig ladda med upp till 7,4 kW. Den är en amerikansk laddningsstandard som används på många äldre eller asiatiska bilar. Används inte på nyare bilmodeller.

Det finns två olika typer av uttag för normalladdning på elbilar; typ 1 och typ 2. Typ 2 är Europeisk laddstandard som nu är standard på alla nya bilmodeller. Kan laddas med både 1-fas och 3-fas, vilket kan ge mer effekt. Det är oftast en typ 2-kabel som används för att normalladda på laddstationer med en effekt upp till 22kW.

V/W

Förkortas ofta V2G och är ett koncept där elfordon kan laddas ur till elnätet i tillägg till sin vanliga laddbarhet. Genom tekniken blir elbilsbatteriet en tillfällig kraftkälla som kan nyttjas exempelvis när det produceras för lite förnybar el för att matcha efterfrågan.

Volt (V) kallas ofta måttenheten för elektrisk spänning, men är i själva verket en måttenhet för potential till elektrisk spänning. När vi säger att det finns 230V spänning i hemmet betyder det att vi har 230V tillgängligt spänningstryck för att leverera till ansluten elektrisk utrustning.

Det engelska ordet för laddbox – se längre upp.