| Kunskapsbanken

Guide: Så fungerar de nya direktiven för laddning i fastigheter

Europa har som mål att bli den första klimatneutrala kontinenten senast år 2050. För att nå detta kommer EU att presentera en mängd olika lagförslag under de kommande åren. Flera av dessa handlar om att främja övergången till e-mobilitet, bland annat genom att stödja utvecklingen av laddinfrastrukturen. För fastighetsägare innebär det bland annat krav på laddinfrastruktur och laddpunkter som ska finnas vid nybyggnation och renoveringar av fastigheter. Vi guidar dig genom de nya direktiven och vad dessa innebär för din verksamhet.

Guide: Så fungerar de nya direktiven för laddning i fastigheter

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har lagt grunden för de nya kraven på laddinfrastruktur och laddpunkter som ska finnas vid nybyggnation och renoveringar av fastigheter för att underlätta övergången till elektrifierat. Beroende på byggnadens syfte måste antingen laddstationer eller ledningsinfrastruktur installeras på parkeringsplatsen. Om ditt företag, bostadsrättsförening eller samfällighet ska bygga nya parkeringsplatser eller genomföra större renoveringar vid fastigheten är det viktigt att veta vad detta innebär för din verksamhet.

Vad innebär de nya direktiven för laddning?

Inför 2025 är det viktigt att ha koll på detta:

Vid nybyggnation eller betydande ombyggnation:

  • Om din fastighet har minst 10 parkeringsplatser vid ett flerbostadshus krävs ledningsinfrastruktur till samtliga platser.
  • Vid kommersiella byggnader måste ledningsinfrastrukturen nå minst 20 % av parkeringsplatserna och åtminstone en laddpunkt installeras.

För befintliga byggnader:

  • ·Alla kommersiella byggnader (alltså inte bostadshus) behöver ha minst en laddpunkt för varje 20 parkeringsplatser. Detta gäller när parkeringen är i en byggnad, alternativt på tomten till den gällande fastigheten.

Källa: Boverket

Laddning för fastigheten – en långsiktig investering  

Oavsett om din verksamhet omfattas av de nya lagkraven eller inte, behöver företag, fastighetsägare och Brf:er möta den ökade efterfrågan på laddning från sina anställda, hyresgäster, boende och kunder.  Med tanke på att 44 miljoner elfordon förväntas rulla omkring på våra vägar senast år 2030 skapar tillgång till laddning för elbil ett stort mervärde. Att erbjuda laddning visar ett engagemang för att skapa både hållbarhet och enkelhet, och kan dessutom generera intäkter till din verksamhet och öka fastighetens värde. 

Vill du ha hjälp?  

På Mer arbetar vi för att underlätta omställningen till elektrifierat genom utveckla smarta laddlösningar för företag, fastighetsägare, Brf:er och transportbolag. Vi hjälper dig att uppfylla lagkraven och är din trygga partner genom hela processen – från rådgivning och installation till en färdig, framtidssäker laddlösning med laddsupport dygnet runt.  Kontakta någon av våra laddexperter redan idag för rådgivning kring elbilsladdning för din verksamhet.  

   

Kontakta våra laddexperter