| Kunskapsbanken

Vill du erbjuda elbilsladdning på företagets parkering? Tänk på detta.

Behovet av att kunna ladda på jobbet ökar i takt med att allt fler väljer att köra elbil och fler företag elektrifierar sin fordonsflotta. Men vad ska du då tänka på när du vill ta steget att installera laddstolpar på företagets parkeringsplats? I denna artikel hjälper vår laddexpert Niklas Sunnerhäll, Key Account Manager på Mer Sverige, dig att reda ut vad som är viktigt att ha koll på för att få en laddlösning som passar företagets behov både idag och i framtiden.
Vill du installera laddstolpar för elbilsladdning på företaget? Tänk på detta.

Niklas Sunnerhäll, Key Account Manager på Mer Sweden

Laddstolpar till företag – för anställda & besökare

Att erbjuda elbilsladdning på arbetsplatsen känns numera som en självklarhet för många. Med laddstolpar på ditt företags parkeringsplats erbjuds dina anställda och besökare ett enkelt sätt att ladda sina elbilar, vilket underlättar omställningen till hållbara transporter. Det är även ett tydligt sätt att lyfta fram företagets miljöengagemang som på sikt kan inbringa inkomster och stärker konkurrenskraften. Mellan den 1 juli 2023 och den 30 juni 2026 har regeringen dessutom slopat förmånsbeskattningen tillfälligt för elbilsladdning på jobbet, vilket ger ytterligare ett incitament att inte vänta.

När du väl har bestämt dig för att installera en laddlösning på företaget uppstår det sannolikt många funderingar. Val av laddbox, hur lång leveranstiden är, hantering av betallösning och administration, var fordonen ska laddas, drivmedelsersättning, tillgänglig effekt i fastigheten och möjlighet till hemmaladdning. Det är mycket att tänka på för att få en laddlösning som passar företagets behov, menar Niklas. 

Dimensionera för framtiden 

Att sätta upp en laddbox för företag kan tyckas enkelt. Innan du slår slag i saken är det viktigt att du tänker långsiktigt – en optimal laddlösning behöver vara både skalbar och framtidssäkrad. För att investeringen ska bli ekonomiskt hållbar på sikt är valet av ett öppet system (OCPP-standard) en av de viktigaste faktorerna att ta i beaktning, menar Niklas.

–  Det första du som företag därför behöver fundera kring är hur många laddboxar företaget behöver installera direkt och hur många platser som ska förberedas för elbilsladdning när behovet blir större. Tänk på att fler anställda kommer att ha behov av att ladda så småningom och att intresset för att köra elbil kan öka när laddboxarna installerats. Kostnaderna för att utöka laddkapaciteten kan hållas nere om du förbereder för fler laddplatser än vad som behövs till en början. Se därför till att du väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddboxar på företagets parkering även i ett senare skede, utan att behöva kompromissa med kapacitet och laddhastighet, säger Niklas. 

Genom att även välja ett system med OCPP för din laddlösning, d v s ett standardiserat öppet applikationsprotokoll som gör det möjligt för laddstationer och laddstationsnätverk från olika leverantörer att kommunicera med varandra, säkerställer du att din laddlösning kan uppdateras med nya tjänster och att betallösning, drift och service kan fortlöpa från en annan operatör. 

Välj dynamisk lastbalansering för en kostnadseffektiv och trygg laddlösning 

När du ska installera laddstolpar på företagets parkering vill du välja laddboxar med dynamisk lastbalansering. Om alla elbilar på företaget laddar på maximal effekt, är det nämligen en stor risk för att säkringsstorleken inte räcker till och att propparna går. Då behöver du säkra upp, vilket kan bli en dyr historia. Det bästa sättet att lösa detta problem är att välja laddboxar med dynamisk lastbalansering samt energimätning mot fastigheten, enligt Niklas.

Med dynamisk lastbalansering fördelas effekten mellan laddboxarna och energimätaren ser till att laddboxarna får så mycket effekt som möjligt vid varje givet tillfälle utan att säkringarna löser ut, säger Niklas. 

 Läs mer om dynamisk lastbalansering här.   

Minimera den administrativa hanteringen  

En annan viktig sak att fundera på är vilken typ av betallösning och prissättning du vill ha och hur drift och administration av laddlösningen på ditt företag ska skötas. De flesta företag vill fokusera på sin kärnverksamhet och undvika att belasta sina anställda ytterligare med denna hantering.  

När du letar efter en partner för laddlösningen är det därför klokt att hitta en leverantör som kan ta hand om hela administrationsarbetet med betallösning, fakturering och förbrukningsstatistik för exempelvis hållbarhetsrapportering. Det finns även olika sätt att fördela kostnaderna mellan de som laddar på företagets anläggning och en helhetsleverantör kan hjälpa er att hantera såväl prissättning som betallösning, administration, fakturering och laddintäkter, säger Niklas. 

Som en del i att underlätta omställningen till elektrifierat har regeringen även föreslagit en tillfällig skattefrihet för förmånsbeskattning av elbilsladdning på arbetsplatsen från och med den 1 juli 2023 till juni 2026. Läs mer vad detta innebär här. 

Se till att service och laddsupport ingår 

Även frågan om hur service av företagets laddstolpar hanteras när de väl är installerade är en väsentligt att ta med i planeringen. Vad händer om en laddstolpe plötsligt slutar att fungera eller om den anställde behöver hjälp med laddningen?  

Det ska kännas tryggt att använda laddstolparna och därför är det viktigt att leverantören kan starta om och felsöka laddare på distans, men även komma ut på plats om det behövs. Även en tillgänglig laddsupport för anställda och besökare är en stor fördel för att inte belasta anställda på företaget mer om man behöver hjälp med laddningen, säger Niklas. 

Ansök om bidrag för laddstolpar företaget  

Kostnaden för att installera laddstolpar är något som kan hindra många företag från att ta steget, men det finns ekonomiskt bidrag att få som kan underlätta beslutet.

– Med ladda bilen bidraget kan företag få upp till 50% av kostnaden i bidrag för att installera en laddlösning på företagets parkering. Du ansöker om bidraget direkt hos Naturvårdsverket, avslutar Niklas.  

 Läs mer om bidrag till företag för att installera laddstationer här.