| Kunskapsbanken

Erbjud elbilsladdning i fastigheten

Som fastighetsägare blir det allt viktigare att erbjuda elbilsladdning till fastighetens hyresgäster och besökare. Genom att erbjuda laddstolpar som fastighetsägare höger du värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv för boende eller annan verksamhet. Men vad ska du då tänka på när du vill ta steget att sätta upp laddstolpar på fastighetens parkeringsplats? I denna artikel hjälper vår laddexpert Mikael Borell, Key Account Manager på Mer Sverige, dig som är fastighetsägare att reda ut vad som är viktigt att ha koll på för att få en laddlösning för fastigheten som passar ditt behov både idag och i framtiden.

 

Vill du erbjuda elbilsladdning i fastigheten? Tänk på detta!

Mikael Borell, Key Account Manager på Mer Sverige

Elbilsladdning för din fastighet

Elbilarna fortsätter sin frammarsch i Sverige trots omvärldsläget och avskaffad klimatbonus. Det dröjer troligtvis inte länge förrän det är en självklarhet för både anställda, hyresgäster och besökare att det finns möjlighet att enkelt kunna ladda sin elbil på jobbet eller vid kommersiella fastigheter. Som fastighetsägare kan du dessutom skapa en win-win situation genom att investera i en framtidssäkrad laddlösning. När du väl har bestämt dig för att installera laddstolpar på fastighetens parkering till hyresgäster och besökare uppstår det säkert en hel del funderingar.  

Installationen av laddlösningen måste följa plan- och bygglagen. Vilka bidrag finns? Ska du planera för dagens behov av elbilsladdning eller även tänka på framtiden? Vad ska det kosta att ladda? Det är mycket att tänka på och många val att göra för att få en optimal laddlösning, säger Mikael.

 

Dimensionera för framtiden 

Det första du bör undersöka är hur många laddplatser det finns utrymme för idag och var laddstolparna bäst placeras. Men eftersom behovet av laddplatser för elbilar ökar hela tiden är det viktigt att tänka långsiktigt och även planera för en framtida utbyggnad av laddlösningen, menar Mikael. Fundera kring hur många laddstolpar som krävs för elbilsladdning i din fastighet nu både i dag och under kommande år.

– Genom att välja en laddlösning som är skalbar kan du enkelt installera fler laddstolpar på fastighetens parkering efterhand vilket håller nere kostnaderna, säger Mikael.  

Optimera laddeffekten med dynamisk lastbalansering 

Det är även viktigt att kolla upp fastighetens totala effektuttag för att säkerställa att fastigheten klarar belastningen när flera elbilar laddas samtidigt. Mikael menar att en bra lösning för att slippa betala för extra kapacitet om säkringsstorleken inte räcker till är att välja laddboxar med dynamisk lastbalansering.

– Med dynamisk lastbalansering säkerställer du att den tillgängliga effekten i din laddlösning fördelas kontinuerligt mellan de elbilar som laddas och behöver inte oroa dig för att överbelasta ditt elsystem och eller göra en dyr uppsäkring, säger Mikael.

Här kan du läsa mer om dynamisk lastbalansering för laddbox.

Minimera administrationen

Ytterligare en sak att tänka på är vilken typ av betallösning du vill ha för laddstolparna och hur administrationen kring laddlösningen ska hanteras.

– Vill du få hjälp med fakturering, återbetalning av laddintäkter och få statistik på laddade kWh för att få koll på fastighetens totala förbrukning är det smart att leta efter en leverantör som även kan ta hand om såväl prissättning som betallösning och all administration.

Se till att service och laddsupport ingår 

Även service och laddsupport är två väsentliga aspekter att ta med i planeringen av en lösning för elbilsladdning för fastigheten. Vad gör du om en laddstolpe plötsligt slutar att fungera eller om man behöver hjälp under tiden man laddar? Mikael poängterar att det är viktigt att leverantören av laddlösningen dels kan starta om och felsöka laddare på distans, men även komma ut på plats vid behov. För den som laddar är det tryggt att kunna få hjälp av en laddsupport om det blir problem med laddningen.

Sök bidrag för investeringskostnaden 

Kostnaden för en laddplats i ett garage är cirka 20 000 – 30 000 kr beroende på omständigheterna, medan laddplatser utomhus som kräver markarbeten kan kosta upp mot 30 000 – 50 000 kr. Som tur är kan du som fastighetsägare söka bidrag från Naturvårdsverket för investeringskostnaden för att installera en publik laddstation genom Klimatklivet, vilket kan underlätta beslutet, menar Mikael. Med detta kan du få stöd med upp till 50 procent av investeringskostnaden. Vid ansökan till Klimatklivet får arbetet dock inte påbörjas förrän beslut fattats.

– Det är mycket att hålla reda på när du ska göra en bidragsansökan och därför kan det underlätta mycket att få professionella råd av sin laddpartner om hur du ska gå tillväga, säger Mikael. 

 Läs mer om bidrag och stöd för laddstationer hos Naturvårdsverket.

En långsiktig investering 

Att erbjuda elbilsladdning i fastigheten till sina hyresgäster och besökare underlättar omställningen till elektrifierat, vilket inte bara bidrar till ett mer hållbart samhälle utan kan även vara en viktig konkurrensfördel.

– Givetvis är det en investering att installera en laddlösning, men med investeringsstödet går den att räkna hem på bara några år.  På sikt kan laddstolpar även ge intäkter till dig som fastighetsägare, avslutar Mikael.