Exempelbilder vid felanmälan


Felanmälan

Här nedan finner du exempelbilder som ska bifogas för att din felanmälan ska bli komplett och för att vi ska kunna hantera den. Tänk på att slå av strömmen till laddboxen innan du öppnar den samt att en bruten tillverkarförsegling innebär att garantin är förbrukad (se bild längre ner). Det gör du genom att slå av personskyddsbrytaren som installerats i samband med installation av din laddbox.

1. Serienummer (sitter på en vit klisterlapp på laddboxen och förkortas SN) kan sitta både ovanpå laddboxen eller under huvudkåpan.

Exempelbilder vid felanmälan

2. Bild på laddboxen innan kåpan tas av.

Exempelbilder vid felanmälan

3. Eventuell felkod som laddboxen visar vid de olika dioderna som finns på framsidan

Exempelbilder vid felanmälan

4. Skruva av kåpan. Se bild nedan på var du får (grönt) och inte får (rött) skruva när du tagit av den yttre kåpan.

Exempelbilder vid felanmälan

5. Bild under kåpan och den lilla svarta grönmarkerade luckan, som visar kabeldragningen.

Exempelbilder vid felanmälan

6. Bild under kåpan lilla svarta lucka som visar dip-switchar.

Exempelbilder vid felanmälan

7. Om du har en laddbox med fast kabel önskas även bild på laddhandsken.

Exempelbilder vid felanmälan

8. Bild på tätning (där kablarna går in i din laddbox)

Exempelbilder vid felanmälan

Manualen för KEBA P30 hittar du här för vidare information om hur man öppnar laddboxen.

Tänk på att ej bryta tillverkarförseglingen på laddboxen (se nedan), bryts den innebär det att garantin är förbrukad och ärendet för reparation hanteras ej.

Hur felanmäler jag min laddbox?