Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue Försäljningsvillkor - Mer

Försäljningsvillkor

Vilka försäljningsvillkor gäller? Här kan du se senast gällande villkor.

Försäljningsvillkor för laddutrustning, installationstjänster och laddtjänst

 

Mers allmänna försäljningsvillkor – Privatperson

Mers allmänna försäljningsvillkor – Näringsidkare

Försäljningsvillkor Mers laddabonnemang 

 

Prislista tillkommande tjänster vid standardinstallation

 

Prislista

Zonindelning per postnummer

 

Avtalsvillkor för elhandel

 

Bee´s allmänna avtalsvillkor – Elhandel privatperson

EL 2012 K – Privatperson

EL 2012 N – Företagare

 

Konsumenträttigheter

 

Om distanshandelslagen: Hallå Konsument

Ångrat ditt köp? Ångerrättsformulär