Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Villkors- och prisuppdatering för publik laddning30. september 2022

Från och med den 1 november 2022 kommer Mer Sverige att uppdatera villkor och priser för laddning i vårt publika laddnätverk.

Från och med den 1 november 2022 uppdaterar vi våra villkor och priser för laddning i Mer Sveriges publika laddnätverk. 

Som en effekt av den rådande situationen på elmarknaden med ökade kostnader för elhandel och elnätsavgifter uppdaterar vi våra villkor och priser för publik laddning. Uppdateringen möjliggör även att vi kan fortsätta öka satsningen på utbyggnaden av snabbladdning i vårt publika laddnätverk samt vidareutveckla vårt laddningserbjudande till våra kunder. 

På vår hemsida samt i vår app, Mer Connect Sverige, kommer de aktuella priserna alltid att vara uppdaterade. Våra priser och villkor kommer kontinuerligt att justeras upp eller ner för att spegla den rådande situationen på marknaden. 

 

Vad blir de nya villkoren och priserna? 

 

Från och med den 1 november 2022 uppdaterar vi vår prislista samt villkor för publik laddning till: 

Mer Flexible 

AC: 6,00 SEK/kWh
DC: 7,50 SEK/kWh
UFC (>150 kW): 8,50 SEK/kWh

Priserna är inklusive moms. 

 Mer Drop-in (tidigare Direktbetalning) 

AC: 7,20 SEK/kWh
DC: 9,00 SEK/kWh
UFC (>150 kW): 10,20 SEK/kWh

Priserna är inklusive moms. 

 Mer Around för konsument 

849 SEK per månad (inklusive moms) vilket inkluderar 200 kWh per månad. För laddning över 200 kWh innevarande månad är debiteringen för tillkommande kWh enligt aktuell prislista för Mer Flexible. Observera att du som kund själv måste hålla dig uppdaterad om aktuella priser här. 

 Mer Ahead för konsument och företag 

2 000 SEK per månad (inklusive moms) vilket inkluderar 450 kWh. För laddning över 450 kWh innevarande månad är debiteringen för tillkommande kWh enligt aktuell prislista för Mer Flexible. Observera att du som kund själv måste hålla dig uppdaterad om aktuella priser här. 

 

Se de fullständiga försäljningsvillkoren här.

Tre snabba frågor

Vad kostar det att ladda med appen Mer Connect Sverige efter villkors- och prisuppdateringen?

Är du registrerad kund i appen är priserna: 
AC: 6,0 SEK/kWh, DC: 7,50 SEK/kWh, UFC (>150 kW): 8,50 SEK/kWh 

Priserna är inklusive moms. 
 
Laddar du med Mer Drop-in utan registrering i appen är priserna: 
AC: 7,20 SEK/kWh, DC: 9,0 SEK/kWh, UFC (>150 kW): 10,20 SEK/kWh  

Priserna är inklusive moms. 

Jag har Mer Around eller Mer Ahead i dag - vad gäller för mitt befintliga laddabonnemang efter den 1 november?

  1. Villkor och priser i ditt befintliga laddabonnemang Mer Around eller Mer Ahead kommer att uppdateras från och med den 1 november 2022. Därefter gäller de nya uppdaterade villkoren och priserna enligt nedan: 

 

Mer Around för konsument  

849 SEK per månad (inklusive moms) inkluderar 200 kWh. För laddning över 200 kWh är debiteringen enligt Mer Flexibles aktuella prislista. 

Observera att du själv måste hålla dig uppdaterad om de aktuella priserna här. 

 

Mer Ahead för konsument och företag  

2 000 SEK per månad (inklusive moms) inkluderar 450 kWh. För laddning över
450 kWh innevarande månad är debiteringen enligt Mer Flexibles aktuella prislista. 

Observera att du själv måste hålla dig uppdaterad om de aktuella priserna här. 

 

Vad gäller när jag laddar i Mer’s publika laddnätverk i Norge efter den 1 november?

När du laddar med din svenska app eller laddbricka i Norge gäller priserna för Mer Flexible även om du har ett Mer Around eller Mer Ahead laddabonnemang. Observera att om du ej är registrerad kund gäller priserna för Mer Dropin via appen.