Tävlingsvillkor sociala medier

 1. Tävlingen organiseras av Mer Sweden AB och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Mer Sweden AB’s sociala medier samt se.mer.eco
 4. I tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Mer Sweden AB, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 6. Anställda på Mer Sweden AB och deras närstående tillåts inte att delta i Mer Sweden AB’s tävlingar på sociala medier.
 7. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Mer Sweden AB’s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
 10. Vinnaren meddelas antingen via direktmeddelande eller i en kommentar under inlägget i den kanal som tävlingen sker från, alternativt genom publicering på Mer Swedens Facebook eller Instagram med information om hur man tar del av vinsten.
 11. Om inte vinnaren svarar, alternativt kontaktar, Mer Sweden AB inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Mer Sweden AB rätt att utse en ny vinnare.
 12. När du deltar i tävlingarna godkänner du detta tävlingsvillkor och tävlingsregler från Mer Sweden AB.
 13. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns i vår GDPR och personuppgiftspolicy.
 14. Alla Mer Sweden AB’s tävlingsvillkor och regler regleras i enlighet med svensk lagstiftning.
 15. Vid vinst av fri publik laddning i Mer’s publika laddnätverk måste vinnaren bli en registrerad kund för att ta del av vinsten.
 16. Vinster från adventstävlngen 2023 kan utnyttjas fram till 2023-03-30.