Standardinstallation av laddbox

En laddbox ska alltid installeras av en behörig elinstallatör då det är en fast installation. Beställer du en laddbox av oss ingår alltid standardinstallation i ditt köp.

Vid en stanadardinstallation skickar vi ut en certifierad installatör som sköter jobbet snabbt och smidigt

Standardinstallation av laddbox

En laddbox ska alltid installeras av en behörig elinstallatör, då det är en fast installation. När du väljer standardinstallation hos Mer får du  professionell rådgivning under installationen. Vi kontrollerar av att det finns rätt förutsättningar för att laddningen ska fungera optimalt, eller om något behöver anpassas. Därefter monteras laddboxen på väggen utifrån förutsättningarna i din bostad. En standardinstallation från Mer kan du endast beställa tillsammans med en laddbox från oss. Beroende på produkt kan installationstiden för standardinstallationen variera.

På produktsidorna kan du se vilka leveranstider som gäller för respektive laddbox.

  • Detta ingår i en standardinstallation
  • Rådgivning och rekommendation under installationen.
  • Undersökning av din befintliga elinstallation.
  • Installation utförd av behörig elinstallatör.
  • Säkerställande att laddningen sker så säkert som möjligt.
  • Test av laddbox.

Produktspecifikation standardinstallation

Observera att alla ovanstående punkter sker under ett och samma besök av installatören.

Förutsättningar

Vår standardinstallation är framtagen för att täcka behovet hos de flesta villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
  • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser tillgängligt och minst 20 A i huvudsäkring.

Frågor och svar om heminstallation

Produktspecifikation i korthet

I en standardinstallation ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete behöver du själv åtgärda detta. Notera att kabeldragning för en energimätare måste läggas i ett separat rör från elkabeln, så vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel. En håltagning i trä/gips/lättbetong/leca ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund enligt gällande prislista.

Du kan endast köpa till standardinstallation för en laddbox köpt hos oss på Mer.

I vår standardinstallation installeras din laddbox på 16 A tre faser, vilket ger en maxeffekt på 11 kW. Det är alltid bilen som begränsar hur många kW den kan ta emot från laddboxen. Effekten regleras efter hur många faser bilen kan ladda med, vilket innebär 1-fas laddning 3,7 kW och 3-fas laddning 11 kW.

Önskar du att få laddboxen installerad på en högre effekt, kommer priset på installationen att öka. Ska installationen utföras på annan effekt än 16 A, är det viktigt att du förmedlar detta till oss vid beställning.

Anpassad installation

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislista. Tillkommande kostnader debiteras av oss på samma faktura som laddboxen och standardinstallationen.

För mer information om standardinstallationen, ring kundservice via telefon: 077 44 33 900 eller skicka e-post till [email protected].