Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Automatisk volymrabatt

Få upp till 20% rabatt når du laddar din elbil

Vi beräknar rabatt baserat på hur mycket du har laddat för per månad:

Summa laddning per månad, inkl. mva. Rabatt
Kr 0 – 250 ÷ 0 %
Kr 250 – 499 ÷ 10 %
Kr 500 – 500 ÷ 20 %