Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Statistik över nyregistrerade elbilar13. augusti 2020

Hur stor andel av personbilsflottan består egentligen av laddbara bilar? Och ökar fortfarande försäljningen av elbilar? Här är senaste statistiken från juli månad.

Marknaden för nyregistrerade bilar har börjat återhämta sig efter vårens kraftiga ras. Antalet nyregistrerade personbilar i juli var endast 4% lägre än motsvarande månad förra året.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade dock i juli med 49% jämfört med juli 2019. Totalt sett stod laddbara bilar i juli för 30,2% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,9% elbilar och 24,4% bilar med laddhybridteknik. Nyregistreringen av laddhybrider har alltså ökat med 318% jämfört med samma månad 2019.

Hittills under 2020 har 39 268 laddbara bilar nyregistrerats. Detta motsvarar 26,8% av alla nyregistreringar. Jämför vi med samma period under 2019 så stod laddbara bilar för 11,4% av nyregistreringarna.

Det största elbilsmärket i juli var Kia med 19,1% av den totala elbilsvolymen. Därefter Volkswagen med 13,8% och Hyundai med 11,1%.

Just nu utgör laddbara bilar 3% av hela personbilsflottan men med en 57% tillväxt under det senaste året.

Idag finns 137 940 laddbara fordon i Sverige.

 

Källa: Elbilsstatistik och Vroom

Följ oss på LinkedIN och Facebook!