Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Statistik över nyregistrerade elbilar8. oktober 2020

Laddbara bilar stod i september för rekordhöga 34,6% av det totala antalet nyregistrerade bilar. September innebar även rekord när det kommer till antalet laddbara bilar som nyregistrerades. Här är senaste statistiken från september månad.

I september ökade antalet nyregistrerade personbilar för första gången sedan februari efter nedgången under våren.

Totalt sett stod laddbara bilar för 34,6% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 12,8% elbilar och 21,8% bilar med laddhybridteknik. Nyregistreringar av elbilar har alltså ökat med 109% jämfört med samma månad 2019.

Det största elbilsmärket i september var Tesla med 28,8% av den totala elbilsvolymen. Därefter Volkswagen med 16,1% och Polestar med 15,8% andel.

Hittills under 2020 har 56 581 laddbara bilar nyregistrerats. Detta motsvarar 28,3% av alla nyregistreringar. Jämför vi med samma period under 2019 så stod laddbara bilar för 11,4% av nyregistreringarna.

Just nu utgör laddbara bilar 3% av hela personbilsflottan men med en 60% tillväxt under det senaste året.

Idag finns 144 604 laddbara fordon i Sverige.

Källa: Elbilsstatistik och Vroom

Följ oss på LinkedIN och Facebook!