Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Var fjärde såld bil i oktober var en elbil – elbilsstatistik3. november 2021

Laddbara bilar stod i oktober för 51,3% av det totala antalet nyregistrerade bilar. Samtidigt fortsätter elbilen att ta marknadsandelar. Var fjärde såld bil i oktober var en elbil! Här är elbilsstatistik för oktober månad.

I oktober minskade det totala antalet nyregistrerade bilar med 28,9% jämfört med oktober 2020. Nyregistreringar av elbilar ökade däremot med 97% jämfört med samma månad 2020  medan nyregistreringar av bilar med laddhybridteknik minskade med 28%.

Totalt sett stod laddbara bilar för 51,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 23,1% elbilar och 28,2% bilar med laddhybridteknik.

Det största elbilsmärket i oktober var Volkswagen med 20,2% av den totala elbilsvolymen. Därefter Kia med 9,1% tätt följt av Skoda och Polestar med en 8,3% andel vardera.

Hittills under 2021 har 107 042 laddbara bilar nyregistrerats. Detta motsvarar 43,1% av alla nyregistreringar. Jämför vi med samma period under 2020 så stod laddbara bilar för 29,3% av nyregistreringarna.

Just nu utgör laddbara bilar 5% av hela personbilsflottan men med en 79% tillväxt under det senaste året.

Idag finns 275 302 laddbara fordon i Sverige.

 

Källa: Power Circle och Vroom

 

Följ oss på LinkedIN och Facebook!