Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Standardinstallation

En laddbox ska alltid installeras av en behörig elinstallatör, då det är en fast installation. Under installationen får du professionell rådgivning och en kontroll av att det finns rätt förutsättningar för att laddningen ska fungera optimalt, eller om något behöver anpassas. Därefter monteras laddboxen på väggen utifrån förutsättningarna i din bostad. Mers standardinstallation kan du beställa tillsammans med en laddbox från oss. Beroende på produkt kan installationstiden för standardinstallationen variera.

På produktsidorna kan du se vilka tider som gäller för respektive laddbox. Vissa av våra laddboxar kan installeras redan inom två veckor med vår tilläggstjänst expressinstallation till en extra kostnad.

Detta ingår i standardinstallationen

  • Rådgivning och rekommendation under installationen.
  • Undersökning av din befintliga elinstallation.
  • Installation utförd av behörig elinstallatör.
  • Säkerställande att laddningen sker så säkert som möjligt.
  • Test av laddbox.
  • Tillgång till support via Bee´s kundservice.

Produktspecifikation

Observera att alla ovanstående punkter sker under ett och samma besök av installatören.

Förutsättningar

Vår standardinstallation är framtagen för att täcka behovet hos de flesta villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
  • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser tillgängligt och minst 20 A i huvudsäkring.
Frågor och svar om heminstallation

Produktspecifikation i korthet

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta. En håltagning i trä/gips/lättbetong/leca ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund enligt gällande prislista. Ett zontillägg kan tillkomma beroende på var i landet du bor. Du kan se här om ditt postnummer medför ett tillägg.

Du kan endast köpa till standardinstallationen för en laddbox köpt hos oss på Mer.

I vår standardinstallation installeras din laddbox på 16 A tre faser, vilket ger en maxeffekt på 11 kW. Det är alltid bilen som begränsar hur många kW den kan ta emot från laddboxen. Effekten regleras efter hur många faser bilen kan ladda med, vilket innebär 1-fas laddning 3,7 kWh och 3-fas laddning 11 kWh.

Önskar du att få laddboxen installerad på en högre effekt, kommer priset på installationen att öka. Ska installationen utföras på annan effekt än 16 A, är det viktigt att du förmedlar detta till oss vid beställning.

Anpassad installation

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislista. Tillkommande kostnader debiteras direkt från installatör och skickas på en separat faktura.

För mer information om standardinstallationen, ring kundservice via telefon: 077 44 33 900 eller skicka e-post till [email protected]

Fullständig produktspecifikation