Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Kraftig ökning av nyregistrerade elbilar17. oktober 2019

Andelen laddbara bilar i Sverige ökade sin marknadsandel från september förra året till september i år - och antalet rena elbilar har ökat kraftigt!

Bil Sweden kunde i sitt senaste pressmeddelande rapportera om kraftiga ökningar i registreringen av elbilar i Sverige. Mattias Bergman VD på branschorganisationen Bil Sweden gjorde bland annat följande uttalanden:

– Rena elbilar, dvs bilar som drivs med enbart el, ökade med 166 procent i september och med 205procent januari-september. Rena elbilar hade i september i år på 6,7 procent och hittills i år en andel på 4,9 procent jämfört med 1,4 procent samma period förra året. Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider sammantaget var i september 13,5 procent, säger Mattias Bergman.

– Sverige håller sig väl framme när det gäller laddbara bilar. Under det första halvåret i år var Sverige etta inom EU och trea i Europa, efter Norge och Island, för andelen laddbara bilar av de totalanybilsregistreringarna, avslutar Mattias Bergman.

Elbilsstatistisk.se följer utvecklingen av antalet laddbara bilar i Sverige, och i månadsskiftet september-oktober fanns det ca 90 000 laddbara fordon i Sverige.

 

Källa: bilsweden.se och elbilsstatistik.se

Smart, säker och enkel laddning