Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

SLA-tider

Typ av laddare 1:a insats Specialist, remote Specialist på plats ServiceintervallCertifierad hårdvara
DC-laddare (publik) 30 min Dygnet runt 6 timmar (vardag) 24 timmar (vardag)* 1 årABB, Efacec, Delta
AC-laddare (publik) 30 min Dygnet runt 6 timmar (vardag) 24 timmar (vardag) * 1 år LS3, LS4, CSR100, Eldon
AC-laddare (semipublik och intern)*** 30 min Dygnet runt 2 arbetsdagar 5 arbetsdagar ** 1 år LS3, LS4, CSR100, KEBA P30, Eldon

Kunden ansvarar för att kontrollera och återställa säkringar och jordfelsbrytare på sin elanläggning (inkl ev. väggfäste/stolpfäste) innan felanmälan görs.

* Utifrån en miljöhänsyn samt en genom erfaren färdighet att lösa ärenden på distans prioriterar Bee felsökning och åtgärd på remote innan beslut tas om specialist på plats. Från och med att Bee tar ett sådant beslut påbörjas arbetet inom 24 timmar. Totalt sett resulterar en framgångsrik distansåtgärd i en snabbare åtgärd för kund.

** Om konklusionen på specialistens insats på distans visar att hårdvaran eller delar av den behöver bytas, kommer Bee inte att skicka ut specialist på plats. Ny hårdvara beställs och Bee skickar en installatör. Beroende på hårdvarans leveranstider kan detta ta upp till 15 arbetsdagar.

*** Kunden är som anläggningsägare ansvarig för att på plats bryta strömmen till laddstationerna vid behov, under pågående felsökning.

En publik laddare kan användas av de som har en laddbricka från Bee. En intern laddare är låst till en viss grupp av användare, t.ex. arbetsplatsladdning. En semipublik laddare kan antingen vara låst till en grupp användare eller vara publik och öppen för alla med Bee laddbricka.