Standardinstallation för Garo GLB+

3 fas 16 A (11 kW) Standardinstallation för Garo GLB+