Installation av energimätare till Keba P30

Installation av energimätare för Keba P30 hemmabox – BR