Installation av energimätare för lastbalansering till Garo GLB+

Installation av energimätare för Garo GLB+