Shopping bag Info Minus Plus Quick add Får saker att hända - Mer

Får saker att hända13. februari 2020

Villkor och fördelar

På Mer brinner vi för våra jobb. Samtidigt måste vi leva av det arbete vi gör. Vi erbjuder därför en konkurrenskraftig lön, kollektiv bonus och bra pensions- och försäkringslösningar. Vi verkar i en bra och inkluderande miljö som dessutom ger dig möjlighet att bidra positivt till det gröna skiftet i ett spännande företag på snabb tillväxt i en framtidsorienterad bransch.