Prislista tillkommande kostnader vid standardinstallation

Gäller från och med 2024-01-29 och tills vidare. Priserna är angivna i SEK inklusive moms. Vissa av de tillkommande kostnaderna inkluderas även i skattereduktionen för grön teknik*.

 

ArbetePris
Tillkommande km utöver 30 km, tur och retur (från närmaste kontor).23 kr per kilometer
Bomkörning, bokat besök där kund inte är på plats och inte har avbokat. Samt om installationen inte kan genomföras/slutföras.1 950 kr + ev. kilometeravgift
Uppsäkring vid separat besök inkl. för- och färdiganmälan till elnätsägare.3 313 kr + ev. kilometeravgift
Byte av huvudsäkring i samband med installationen. (Inkluderar säkringar samt anmälan till elnätsbolaget. Obser­vera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad för elnätsa­bonnemang.)1 650kr
Standardinspektion. (Inspektion för att rådge kund inför installation)2 375 kr + ev. kilometeravgift
Avgift för nytt laddkort.99 kr
Timdebitering av specialist, vid service/åtgärd på laddstation inkl. restid.1 250 kr per påbörjad timme
Timdebitering av tekniker, vid fel orsakade av kund eller av kund anlitad installatör inkl. restid.995 kr per påbörjad timme
Extra kabel och klamring av kabel, utöver inkluderande 10 meter.245kr per meter
Extra kabel och klamring av kabel för 6mm2 kabel, utöver inkluderande 10 meter.310 kr per meter
Extra nätverkskabel och klamring av kabel, utöver inkluderande 10 meter.60 kr per meter
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong/leca, max 20cm.435 kr per håltagning
Håltagning i betong/tegel, max 20cm.600 kr per håltagning
Markförläggning av kabel i befintligt rör, (2,5mm2). (Förutsätter att kunden innan installationen har grävt ett 60 cm djupt dike, samt lagt tomrör 50/42 mm med dragtråd.) 100 kr per meter
Montering av kabelskydd på vägg.313 kr per styck
Montering av personskyddsautomat eller energimätare i separat enhet, inomhus. Enradig kapsling.1 250 kr
Montering av personskyddsautomat och energimätare i separat enhet, inomhus. Dubbelradig kapsling.2 490 kr
Montering av personskyddsautomat eller energimätare i separat enhet, utomhus. Enradig kapsling.1 990 kr
Montering av personskyddsautomat och energimätare i separat enhet, utomhus. Dubbel kapsling.2 925 kr
Eftermontering av lastbalansering till befintlig Keba P30 laddbox.8 500 kr
Tillkommande timkostnad (väntetid/extra arbete). (Faktureras per påbörjad timme) 963 kr per timme
Kompletterande smart laddbox 3,7 – 22 kW med uttag (ej tillgängligt för Garo GLB+).12 500 kr
Kompletterande smart laddbox 3,7 – 11 kW med fast kabel (ej tillgängligt för Garo GLB+).13 750 kr
Installation och driftsättning av kompletterande laddbox (ej tillgängligt för Garo GLB+).7 500 kr
Installation och driftsättning av två laddboxar vid samma tillfälle (ej tillgängligt för Garo GLB+).12 500 kr

*För mer information om vilka kostnader som kan inkluderas i skattereduktionen för grön teknik, läs mer här