Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Ordbok för elbil och laddning19. augusti 2021

Ibland kan elbilsladdning upplevas både tekniskt och komplicerat, då ord och uttryck gör att det kan vara svårt att förstå. Därför har vi skapat en ordbok med enkla förklaringar.

Föatt söka i ordbokenanvändctrl/cmd + f  för att få upp en sökruta. 

Är det några ord eller uttryck du saknar? Skicka oss ett mail till [email protected], så lägger vi till det! 

 

AC
Alternating Current – AC, eller växelström som det heter på svenska, är det som finns i ett eluttag. För att bilen ska kunna använda växelström har den en egen inbyggd laddare som omvandlar strömmen till likström (sök DC i denna ordbok). Det är därför kapaciteten på bilens inbyggda ombordladdare avgör hur mycket el du kan ta emot från en normalladdare. 

Ampere (A)
Enkelt förklarat anger ampere strömstyrkan. I samband med laddning används ampere mestadels för att ange den maximala strömmen som kan tas ur laddboxen eller säkringen. 

BEV
Battery Electric Vehicle. Benämning för en ren elbil som endast har elmotor för framdrivning och som laddas med el från elnätet.  

BMS
Battery Management System. Benämning för det laddbara fordonets batteriövervakningssystem som kontrollerar exempelvis i- och urladdning och temperatur på batteri. 

CCS
Combined Charging System. Standardkontakt för snabbladdning i Europa och Amerika. Den europeiska varianten kallas ofta CCS typ 2.  

CHAdeMO
Standardkontakt för snabbladdning i Asien, utvecklad i Japan. Nissan Leaf, Kia Soul EV och Peugeot i-On är några exempel på bilar med CHAdeMO-kontakt. 

DC
Direct Current. Likström på svenska. Den typ av ström som ofta används i bilbatterier, solceller och batterier.  

Destinationsladdning 
Laddning som sker vid din destination, exempelvis på shoppingcenter, hotell eller flygplatser. 

Dynamisk lastbalansering
Skillnaden mellan lastbalansering och dynamisk lastbalansering är att den dynamiska tar hänsyn till, inte bara de andra laddarna, utan till samtliga förbrukare i fastigheten. Den ser till att laddarna får den effekt som blir över när resten av fastigheten fått sittDet betyder att när det finns mycket ledig kapacitet, till exempel på natten, kommer laddboxen att kunna ta emot mer ström än vid middagstid när mycket ström används till annat. 

Effekt
Se Kilowatt. 

Elbil
Samma som EV, Electric Vehicle. Ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Elbilen har ett batteri för framdrift och laddas med el från en extern kraftkälla, vanligtvis elnätet.  

EV
Electric Vehicle. Samlingsnamn för laddbara bilar.  

EVSE
Electric Vehicle Supply Equipment. Samlingsnamn för laddkablar, laddboxar och laddstationer som genom en styrenhet ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström samt ser till att laddningen utförs säkert. Det finns portabla EVSE-enheter (laddkablar) och stationära EVSE-enheter (laddboxar och stolpar). 

Fas
Beskriver hur många ledare som används för att överföra el. För laddning hemma med 1-fas, överförs el i en ledare. Vid  laddning med 3-fas, skickas strömmen med 3 ledare, och ger därmed en högre effekt. 3-fas behöver ett 400 volts elsystem, se Volt 

HPC 
High Power Charging. Supersnabbladdning på svenska. Laddning som sker med laddare med effekt över 150 kilowatt. 

Fossilbil
Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas. 

Kilowatt (kW)
Begreppet kilowatt är ett mått för effekt och används för att beräkna hur snabbt en laddare kan ladda batteriet på en elbil.  

Kilowattimme (kWh eller kWt)
Måttenhet för mängd energi/ström. 1kWh motsvarar en timmes laddning med 1kW effekt.  

Laddbox
En enklare typ av laddstation framtagen för normalladdning av laddbara fordon, och som säkerställer effektiv och trygg laddning genom att skicka rätt mängd ström till bilen utan att överbelasta elnätet. Kan också kallas laddstation, hemmaladdare, laddpunkt eller laddstolpe. 

Laddeffekt
Den mängd energi per tidsenhet som överförs, vid laddning av ett laddbart fordon, till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW. 

Laddbart fordon
Samlingsnamn för fordon som helt eller delvis drivs av elmotorer vars batteri kan laddas från elnätet. 

Laddbricka
En liten bricka som kan användas för att enkelt påbörja och avsluta laddning genom att hålla den mot ett markerat område på laddstationen. Laddbrickan måste vara kopplad till ett kundkonto för att fungera. 

Laddhybrid
Fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor som kan laddas från det fasta elnätet och köras helt på el under kortare sträckor   

Laddstation
En plats med en eller flera laddare för laddbara bilar. 

Laddpunkt
Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Antingen på en laddkabel eller på laddaren där laddkabeln ansluts. En laddare kan ha mer än en laddpunkt. 

Laddstolpe
Annan benämning för laddare, där en eller flera laddbara fordon kan ladda. 

Laddkarta
En karta med en översikt över publika laddstationer. Du kan se vår laddkarta här. 

Lastbalansering
Fördelar tillgänglig kapacitet mellan flera laddboxar. Används vanligtvis i större anläggningar med många normalladdare (till exempel i bostadsrättsföreningar).  

Mer
Det är vi! Tidigare Bee Charging Solutions och Grön Kontakt. Vi är fortfarande samma gäng som verkligen brinner för att göra det enkelt att köra elbil! 

Normalladdning
Laddning som sker där du normalt parkerar, hemma eller på jobbet, och där laddning sker med låg/normal effekt – upp till 22kW.  

OBC
On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning. 

PHEV
Plug-in Hybrid Electric VehicleEngelsk beteckning för laddhybrid. Se Laddhybrid 

Plug-in hybrid
Laddhybrid på svenska. Se Laddhybrid 

RFID
Radio Frequency Identification Också känt som laddbricka eller tagg. Är en term för den kommunikation som används för att kommunicera mellan laddbrickan och laddstationen, och används för att identifiera en användare i ett betalsystem. 

Räckvidd
Hur många kilometer bilen uppskattar att kunna köra innan batteriet är tomt.  

Räckviddsångest
Rädslan att få brist på energi i ett laddbart fordon innan man hunnit fram till en laddstation.  

Roaming
Att det är möjligt att använda samma laddleverantör över nationella gränser. När du kan använda din laddbricka från Mer för att börja ladda vid en av våra laddstationer i Norge kallas detta roaming. Läs mer om roaming här. 

Schuko
Schuko är ett annat ord för ett jordat eluttag. Kan också kallas hushållskontakt. 

Snabbladdning
Laddning med hög effekt – över 50 kW. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare.  Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri.  

Typ 1
Det finns två olika typer av uttag för normalladdning på elbilar; typ 1 och typ 2. Laddkontakter av typ 1 är en enfaskontakt som låter dig ladda med upp till 7,4 kW. Den är en amerikansk laddningsstandard som används på många äldre eller asiatiska bilar. Används inte på nyare bilmodeller.  

Typ 2 
Det finns två olika typer av uttag för normalladdning på elbilar; typ 1 och typ 2. Typ 2 är Europeisk laddstandard som nu är standard på alla nya bilmodeller. Kan laddas med både 1-fas och 3-fas, vilket kan ge mer effekt. Det är oftast en typ 2-kabel som används för att normalladda på laddstationer med en effekt upp till 22kW.  

Vehicle-to-Grid
Förkortas ofta V2G och är ett koncept där elfordon kan laddas ur till elnätet i tillägg till sin vanliga laddbarhet. Genom tekniken blir elbilsbatteriet en tillfällig kraftkälla som kan nyttjas exempelvis när det produceras för lite förnybar el för att matcha efterfrågan. 

Volt
Volt (V) kallas ofta måttenheten för elektrisk spänning, men är i själva verket en måttenhet för potential till elektrisk spänning. När vi säger att det finns 230V spänning i hemmet betyder det att vi har 230V tillgängligt spänningstryck för att leverera till ansluten elektrisk utrustning. 

Wall Box
Det engelska ordet för laddbox – se längre upp.