Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Mer lanseras i UK27. april 2021

Mer går utanför Nordens gränser och ut i EuropaI Nu har nämligen Mer lanserats i UK!

Från Gronn Kontakt UK till Mer UK

Mer UK, tidigare känt som Gronn Kontakt UK, har varit i drift i Storbritannien sedan mars 2020 och har redan installerat över 100 laddare på företag, köpcenter och offentliga parkeringsplatser.

– Erfarenheten vi har med oss ​​från Norge, där de flesta bilar som säljs nu är elbilar, är att det är viktigt att installera elbilsladdare på företag och offentliga parkeringsplatser för att underlätta övergången från fossilbil till elbil, säger Anthony Hinde, VD för Mer UK.

– De brittiska myndigheterna har satt upp ambitiösa mål – särskilt med förbudet mot att sälja fossila bilar från 2030. Detta mål är möjligt att uppnå, men det kommer att kräva en grundläggande förändring av Storbritanniens utveckling av laddnätverket – något som Mer UK vill och ska bidra till, fortsätter Hinde.

Läs hela pressmeddelandet här

Mer ska bidra till att påskynda övergången till elbil

– Vi tror att det som tog tio år att uppnå i Norge, kommer att ta mycket mindre tid i större ekonomier – som exempelvis i Storbritannien. Det är därför vi är närvarande på den här marknaden, för att delta i utvecklingen och tillväxten, säger Kristoffer Thoner, CEO för laddkoncernen Mer.

– Elbilsmarknaden i Storbritannien är fortfarande under utveckling, men här kommer vi snabbt se förändringar. Därför kommer vi få användning av våra erfarenheter från Norge som vi kan kombinera med den lokala expertis som finns i Mer UK, avslutar Thoner.

Om Mer UK

Mer UK ägs till 100% av Statkraft, Europas största producent av förnybar energi. Genom vår omfattande erfarenhet av förnybar energi och elektrisk mobilitet kombinerar vi det bästa från två världar. I Storbritannien erbjuder Mer UK laddning av elbilar för företag och lokala myndigheter.

Vårt uppdrag är att göra det enkelt att resa miljövänligt – och tillgängligt för alla!

Läs mer om Mer UK