Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Tar lärdomar om elbilsladdning med sig in i Sverige17. februari 2021

Elektrisk mobilitet är nytt för många - men inte för oss! Vi har samlat på oss erfarenhet, innovation och kunskap i över ett decennium. Nu berättar Ole Henrik Hannisdahl, VD för Mer Norge och Mer Sverige, om sina erfarenheter av elbilsladdning i Norge, och om hur han ser på den svenska omställningen av fordonsflottan.

Sedan 2009 har vi på Mer haft som uppdrag att göra det enkelt att resa på ett miljövänligt sätt. Först som Grønn Kontakt I Norge, och för två år sedan även som Grön Kontakt I Sverige. I höstas gick startskottet för en gemensam Europeisk laddkoncern för att ta steget vidare ut till större marknader i Europa. I samband med detta blev vi Mer.

Ole Henrik Hannisdahl, VD för Mer Norge och Mer Sverige, har lång erfarenhet från den norska elbilsmarknaden. Han har varit med från företagets start och fått erfara omställningen av fordonsflottan i Norge.

– Nu när vi har gått in i Sverige så påminns vi om den tid då vi var en start-up i Norge. Marknaden är omogen men samtidigt händer det mycket väldigt snabbt och med många aktörer inblandade.

Tror på en snabbare omställning i Sverige än i Norge

Ole Henrik berättar att man i Norge skyndade på infasningen av laddbara fordon och nådde en punkt omkring år 2012 då det faktiskt började löna sig att köra laddbara fordon istället för bensin- eller dieselbilar.

– Så fort vi nådde punkten för lönsamhet att köra laddbart, så gick det extremt fort i Norge. I efterhand är det tydligt att det inte var någon som kunde förutspå den hastiga tillväxt av elbilsbeståndet som uppstod. I Sverige är det fortfarande relativt dyrt att köpa en ren elbil. Så det är inte konstigt att det inte finns många elfordon. Hybrider ser vi, men inte så många rena elbilar. Men det tror jag kommer förändras de närmaste åren. Och när det väl blir lönsamt, så kommer omställningen gå fortare i Sverige än vad den gjorde i Norge.

Ole Henrik berättar att vid den tidpunkt då det började att löna sig att byta till elfordon i Norge så fanns det enbart två elbilar att välja mellan. Men när Sverige kommer till samma skede i utvecklingen så kommer urvalet av modeller man kan välja på att vara så mycket större, bilarna så pass mycket bättre, och de kommer uppfylla kundernas behov.

– Därför ser vi som laddoperatör inga stora utmaningar med efterfrågan på elbilsladdning i Sverige. Det finns ingen mängd elfordon som rullar på vägarna idag, det är vi medvetna om. Vi har valt att ligga före tillväxtkurvan som vi önskar att positionera oss mot. Genom att satsa och etablera en position, så är vi redo när vändpunkten kommer. När den väl gör det så kommer omställningen gå fortare i Sverige än i Norge.

Byggde för små laddstationer i Norge

Många erfarenheter och lärdomar tar Ole Henrik med sig till Sverige från sin resa med Grønn Kontakt och senare Mer i Norge. Han berättar att de gjorde en del misstag under företagets uppbyggnad. De lärdomarna har de tagit med sig in i Sverige. Något de fått lära sig den hårda vägen är att de från början byggde för små laddstationer och med för låg kapacitet.

– Vi vet att det inte kommer bli kö till laddstationerna i Sverige på flera år. Men den här gången har vi lärt oss att vi likväl bygger två laddare istället för en, säger Ole Henrik och berättar därefter om den kanske viktigaste lärdomen de tagit med sig.

– Keep it simple. I Norge har vi 4000 personer varje månad som laddar sina elbilar för första gången i vårt nät. De har precis fått sin elbil och ska prova att snabbladda den på en laddstation där de aldrig tidigare varit. Det vi kan göra då är att göra det så enkelt som möjligt för dem. Vi måste komma ihåg att inom laddning finns det inte några referenspunkter. De flesta av oss har varit med våra föräldrar på en bensinmack när vi var små. Vi vet hur det ser ut och hur man gör när man tankar. Att själv tanka när man blir äldre känns därför ganska lätt. Men första gången du laddar så är allt nytt. Vad är CCS? Vad är CHAdeMO? Vad är kilowatt och kWh? Vi arbetar med att göra kundupplevelsen så enkel som möjligt. Där har hela branschen extremt mycket att lära. Många gör det alldeles för komplicerat för folk att förstå.

Kan bli kö för att köpa elbilar

Hur kommer det då se ut i Sverige och i Europa om vi spår något år fram i tiden? Ole Henrik tror att det kommer ske mycket på fordonssidan i det skifte som pågår.

– Jag tror att det kommer att vara en ganska stor och märkbar ändring i Sverige och i Europa under de kommande åren. Redan under de närmaste månaderna tror jag att kunderna kommer att gå från att önska sig ett bensinfordon till att önska ett eldrivet fordon. Det kommer således bli krävande att få systemet som producerar detta att ställa om sig snabbt. Konsekvensen blir antagligen att det uppstår kö för att få köpa elbilar.

Genom sina höga ambitioner samt erfarenheter från Norge tror Ole Henrik att Mer snabbt kan bli en av de betydande aktörerna i Sverige på laddning. Och han har en långsiktig strategi för att nå dit.

– Det handlar inte om att bygga flest laddare så fort som möjligt, det handlar om att skala upp lönsamt allt eftersom behovet växer. Att rekrytera bra människor som är lösningsorienterade och uthålliga. Det här är ingen sprint, det är ett maraton, avslutar Ole Henrik.

 

Mer intensifierar satsningen i Sverige under 2021