Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Laddning för elbil till hotellets besökare

Svenska Möten och Country Side Hotels har valt Mer som samarbetspartner för elbilsladdning och samarbetet omfattar laddlösningar för hyresgästerna samt laddning för hotellets besökare.

Laddlösningar för hotellägare

Du som är hotellägare får via samarbetet tillgång till en framtidssäker och skalbar laddlösning för att kunna erbjuda elbilsladdning till hotellets medarbetare och besökare. Du får en flexibel betalningslösning där Mer tar hand om allt från rådgivning till en färdig driftsatt laddlösning samt administration, fakturering, löpande service och underhåll.

  • Laddsupport dygnet runt av Mer Kundservice
  • Alla kan få tillgång till laddstationen, både anställda och besökare.
  • Minimal administration – Mer fakturerar användaren/leasingbolaget direkt
  • Enkel redovisning av drivmedelsförmån
  • Möjlighet till intäkter för den laddning som görs på dina laddare
  • En laddlösning som kan växa i takt med att du behöver fler laddstationer

Är du intresserad av att installera en laddlösning?
Kontakta Johan Flodberg på Mer Sverige:
Telefon: 070-003 39 44
E-post: [email protected]

Beräkna kostnad för laddlösning på fastighetens parkeringsplats

Ladda ner produktblad

Få 50 % av kostnaderna i bidrag

Med investeringsstödet Ladda bilen kan du som fastighetsägare få bidrag för att installera laddstationer vid fastigheten. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddspunkt.

Läs mer om Ladda bilen

Laddning i det publika laddnätverket Mer

Mer har Sveriges största publika nätverk av laddstationer. Laddstationerna passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden och finns längs motorvägar, på bensinstationer, vid köpcentra och trafikknutpunkter som exempelvis tågstationer och flygplatser.

Det publika laddnätverket Mer omfattar drygt 2 400 laddpunkter i Sverige. Majoriteten av laddstationerna har en effekt på 22 kW och uppåt för att göra det lätt att ladda snabbt och smidigt längs vägen och utbyggnaden av supersnabbladdning är i full gång.

Alla medarbetare på hotellet med en laddbricka från Mer kan ladda på alla Mers publika laddstationer i Sverige.


Beställ laddbricka här