Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Vad är dynamisk lastbalansering?27. oktober 2021

På Mer kan du välja en laddbox med dynamisk lastbalansering. Vad innebär det egentligen och varför är det så bra att ha?

Om din elbil laddar på maximal effekt, samtidigt som många andra elförbrukare såsom tvättmaskin eller dammsugare är igång, är det stor risk för att säkringsstorleken inte räcker till och proppen går. För att lösa detta problem kan man använda sig av dynamisk lastbalansering.   

Utnyttja fastighetens fulla kapacitet

Dynamisk lastbalansering tar hänsyn till samtliga elförbrukare i fastigheten och ser till att laddaren får den effekt som blir över när resten av fastigheten fått sitt. I praktiken betyder det följande: 

I ett hushåll finns det tidpunkter då förbrukningen av el är hög. Exempelvis vid middagstid då du ofta använder mycket el samtidigt. Vid dessa tillfällen prioriteras fastigheten och laddboxen justeras automatiskt ner. När kvällen kommer och förbrukningen vanligtvis sjunker igen, så justeras laddhastigheten upp igen. Detta sker helt automatiskt och i realtid.  

Genom dynamisk lastbalansering kan du utnyttja fastighetens fulla kapacitet på ett säkert sätt och behöver inte oroa dig för att överbelasta ditt elsystem. 

  

Funderar du på vilken laddbox som passar just dig? Läs mer i vår guide!