Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Därför ska du som fastighetsägare investera i elbilsladdare

Varför ska du som fastighetsägare investera i en laddlösning och erbjuda laddning till hyresgäster och besökare? Vilka fördelar finns och hur kan det hela finansieras?

Elbilsbeståndet ökar snabbt. Under första halvan av 2021 var drygt 40% av alla nyregistrerade fordon laddbara, vilket kan jämföras med cirka 26 % under 2020 och drygt 10 % under 2019. Trenden pekar stabilt uppåt och troligtvis dröjer det inte länge förrän det kommer vara en självklarhet för både hyresgäster och besökare att det finns möjlighet att enkelt kunna ladda sin elbil på jobbet eller utanför kommersiella fastigheter. Som fastighetsägare kan man verkligen skapa en win-win situation genom att investera i en laddlösning  

Genom att erbjuda laddning, underlättar fastighetsägaren för hyresgäster och besökare. Många hyresgäster är beroende av att kunna ladda sin elbil på arbetstid, för dem kan det till och med vara avgörande att det finns möjlighet att ladda, säger Mikael Borell, Key Account Manager på Mer Sverige och fortsätter: Med elbilsladdning blir affärslokalerna därmed attraktiva för hyresgästerna vilket i sin tur är en fördel för fastighetsägaren. 

Ökar värdet på fastigheten 

Förutom att elbilsladdning underlättar omställningen till elektrifierat för hyresgäster så ger det dem även en mer miljövänlig profil och kan vara en viktig klimatåtgärd för att minska utsläppen.  

-Utöver detta är det även tydligt att fastighetsägarens hyresgäster får en konkurrensfördel på marknaden genom att erbjuda laddning till sina kunder. Arbetsplatsen eller området blir nämligen attraktivare för besökande, säger Mikael och tillägger: Att kunna erbjuda laddning ökar därmed både värdet på fastigheten och höjer hela attraktionsvärdet.  

Finansierar sig själv efter bara några år  

Elbilsladdning är givetvis en investering, men det många inte vet är att den tillsammans med investeringsstöd går att räkna hem på bara några år. På sikt kan den till och med inbringa inkomster för fastighetsägaren.  

Fastighetsägaren kan själv sätta ett pris för laddningen på sina laddstationer  Om detta är högre än det aktuella elpriset kommer laddlösningen att kunna finansiera sig själv inom tre-fyra år och därefter bli en extra intäkt för fastighetsägaren, säger Mikael. 

Investeringsstöd för elbilsladdning 

För den som vill ta steget vidare finns investeringsstöd att söka för både publika- och icke-publika laddstationer.  

-Vi hjälper ganska många fastighetsägare med deras ansökningar till Klimatklivet och Ladda bilen. Genom dessa investeringsstöd är det möjligt att få bidrag med upp till 50% av den bidragsberättigande investeringskostnaden, säger Mikael och avslutar:   

– Vi ser att elbilsladdning blir allt viktigare för både fastighetsägare, hyresgäster och besökare. Det skapar en win-win situation och ett mervärde för samtliga parter.