Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Prislista tillkommande kostnader vid standardinstallation

Gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare. Priserna är angivna i SEK
inklusive moms.

Bomkörning, bokat besök där kund inte är på plats och inte har avbokat. 1 495 kr
Avgift för nytt laddkort 99 kr
Timdebitering av specialist, vid service/åtgärd på laddstation inkl. restid 1 250 kr per påbörjad timme
Timdebitering av tekniker, vid fel orsakade av kund eller av kund anlitad installatör inkl. restid 995 kr per påbörjad timme
Uppsäkring vid separat besök inkl. för- och färdiganmälan till elnätsägare 2 795 kr + ev. zontillägg
Standardinspektion (rådgivning inför standardinstallation) 2 000 kr + ev. zontillägg
Tillägg zon 2 (Se ”Zonindelning per postnummer”) 750 kr
Tillägg zon 3 (Se ”Zonindelning per postnummer”) 1 125 kr
Tillägg zon 4 (Se ”Zonindelning per postnummer”) 1 125 kr + löpande ersättning
Kompletterande smart laddbox 3,7 – 22 kW med uttag (ej tillgängligt för Garo GLB+) 12 500kr
Kompletterande smart laddbox 3,7 – 11 kW med fast kabel (ej tillgängligt för Garo GLB+) 13 750kr
Installation och driftsättning av kompletterande laddbox (ej tillgängligt för Garo GLB+) 7 500 kr
Installation och driftsättning av två laddboxar vid samma tillfälle (ej tillgängligt för Garo GLB+) 11 500 kr
Expressinstallation (ej tillgängligt för Garo GLB+) 8 500 kr
Extra kabel och klamring av kabel (utöver 10 meter)  113 kr per meter
Extra kabel och klamring av kabel (25 meter och uppåt) 
(Pris gäller fr.o.m. första metern om totalen överstiger 25m) 
250 kr per meter
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong/leca   250 kr per håltagning
Håltagning i betong/tegel  500 kr per håltagning
Markförläggning av kabel i befintligt rör 
(Förutsätter att man innan installationen har grävt ett 60 cm djupt dike, samt lagt tomrör 50/42 mm med dragtråd) 
63 kr per meter
Montering av kabelskydd på vägg  250 kr per styck
Montering av personskyddsautomat i separat enhet, inomhus  580 kr per styck
Montering av personskyddsautomat i separat enhet, utomhus  2100 kr per styck
Byte av huvudsäkring i samband med installationen 

(Inkluderar säkringar samt anmälan till elnätsbolaget. Observera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad för elnätsabonnemang.) 

1250 kr
Tillkommande timkostnad (väntetid/extra arbete) 

(Faktureras per påbörjad halvtimma) 

895 kr per timme