Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Kommersiella villkor hemmaladdningskampanj 2021

Här nedan följer de kommersiella villkoren för vår ladda hemma-kampanj 2021

 

  • Genom att påbörja en laddning i Mer Sveriges publika laddnätverk accepterar kunden att denne kommer bli fakturerad för laddning som genomförs efter gratisperioden har löpt ut samt för laddning som överstiger maxgränsen på 900kWh/månad.
  • Gratisperioden påbörjar automatiskt om första laddning inte har gjorts inom tre månader (90 dagar) från och med att laddbrickan registreras.
  • Abonnemanget och laddbrickan är personlig och får således inte delas med andra.
  • Abonnemanget får inte användas för kommersiell trafik så som taxiverksamhet, bildelningstjänster (ex. Uber), leverans- och godstrafik etc.
  • Mer förbehåller sig rätten att inaktivera eller i förtid konvertera abonnemanget vid skälig misstanke om att de kommersiella villkoren bryts.
  • Kampanjen gäller för köp av Mer Sveriges laddboxar med standardinstallation mellan 4 oktober 2021 till och med 30 november 2021.
  • Vid retur av laddboxen förbehåller sig Mer rätten att inaktivera abonnemanget eller i förtid konvertera den till ett Mer Flexible laddabonnemang.
  • Hemmaladdningskampanjen går inte att kombinera med andra kampanjer.
  • Mer’s allmänna försäljningsvillkor för laddtjänster kompletterar dessa villkor i de fall motstridiga villkor saknas: https://se.mer.eco/forsaljningsvillkor/allmanna-forsaljningsvillkor-privatperson/
  • Laddning på Mer’s ej-publika laddstationer samt laddstationer i andra länder än Sverige ingår inte i kampanjen, där gäller vanliga priser.