Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Strukton Rails resa mot en fossilfri fordonspark -med hjälp av Mer5. juli 2021

För tre år sedan påbörjade järnvägsentreprenören Strukton Rail elektrifieringen av sin fordonspark, med hjälp av Mer. Sedan dess har företaget minskat sina CO-utsläpp med 40% och med ambitionen om en fossilfri fordonspark till år 2030.

Johan Sundqvist, hållbarhetschef, Strukton Rail

Strukton Rail är en av Sveriges ledande privata järnvägsentreprenörer som projekterar, bygger och underhåller spår- och järnvägssystem i Skandinavien. Med hjälp av Mer Sverige, före detta Bee Charging Solutions, påbörjade de för tre år sedan elektrifieringen av sin fordonspark. För att ställa om till elektrifierat behövdes en utbyggd och väl fungerande laddinfrastruktur. Målsättningen var att minska CO2-utsläpp från drift- och förmånsbilarna. Sedan dess har de tagit stora steg i sitt hållbarhetsarbete och tre år efter projektet startade, har företaget minskat sina CO-utsläpp med 40%.

— Vi har en årlig option att minska våra CO2-utsläpp och en ambition att bli fossilfria i vår fordonspark till år 2030. För att lyckas med detta är det en förutsättning för oss att kunna gå över till elektrifierade fordon. När vi påbörjade denna resa, tittade vi på vilka leverantörer som fanns på marknaden och kom fram till att Mer passade bra in för att vi ska kunna nå våra målsättningar, säger Johan Sundqvist, hållbarhetschef på Strukton Rail

 

En komplett lösning för medarbetarnas laddbehov

Tillsammans med Mer såg Strukton Rail över hur hemmaladdning, publik laddning och arbetsplatsladdning tillsammans kunde lösa laddbehoven på det mest optimala sättet. Det var viktigt för företaget att kunna erbjuda medarbetarna en helhetslösning som skulle göra elbilsladdning tillgänglig och enkel. Resultatet blev förmånlig hemmaladdning, arbetsplatsladdning på de 15 olika anläggningarna och tillgång till publik laddning, De anställda fick en laddbricka som de kunde använda både på jobbet och i det publika laddnätverket. Allt för att göra det enkelt att ladda.

— De flexibla och kompletta lösningarna som Mer erbjuder gör att det blir väldigt enkelt att ladda hemma, på jobbet eller längs vägen. I och med att de har möjlighet att erbjuda laddbox även hemma blir helhetslösningen väldigt bra för oss. Tack vare samarbetet med Mer i kombination med andra aktiviteter och lösningar har vi under tre år kunnat minska vår CO2-utsläpp med 40 procent säger Johan Sundqvist och fortsätter:

—Vi är naturligtvis måna om att säkerställa en bra järnväg som ett klimatsmart resealternativ. Då är det positivt att ha en leverantör som också bidrar till att säkerställa en omställning av infrastrukturen till att elektrifiera fordon.

Planerar att bygga ut infrastrukturen

Utrullningen av laddpunkter är nu uppe i ca 150 punkter och Strukton Rail planerar att bygga ut infrastrukturen enligt den projektplan som finns kopplad till leverans av el- och laddhybrider.

– Vi går nu vidare med vårt arbete med att bygga ut laddinfrastrukturen och att förenkla för våra medarbetare att köra på el avslutar Johan Sundqvist.

Läs mer om Mer