Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Därför ska ni ha en laddlösning på företagets parkeringsplats16. december 2020

Att erbjuda laddning på arbetsplatsen känns numera som en självklarhet för många. Förutom att det höjer värdet på fastigheten så underlättar det omställningen till hållbara transporter för de anställda. Dessutom kan det inbringa inkomster till företaget. Vad bör man då tänka på inför valet av laddutrustning och laddoperatör?

I Sverige ligger tjänstebilar i framkant i omställningen till hållbara transporter. Som företag har ni därför goda möjligheter att både skynda på och underlätta omställningen. Dels genom att byta ut er fordonsflotta till eldrivna fordon, dels genom att erbjuda anställda, hyresgäster eller besökare möjlighet att ladda.

Fördelar med elbilsladdning på företagets parkering

Med en laddlösning höjer ni värdet på fastigheten. Arbetsplatsen eller området blir attraktivare för besökande vilket i sin tur ger en konkurrensfördel på marknaden. Det ger även företaget en miljövänlig profil och signalerar en enklare vardag för hyresgäster, anställda och besökare.

Vad ska man då tänka på inför valet av leverantör och operatör till sin laddlösning? Här nedan har vi samlat tips, steg för steg, på vad man bör tänka på för att så småningom kunna erbjuda laddning på företagets parkering.

Vilket är behovet idag och om några år? Dimensionera för framtiden!

Fundera på hur många laddboxar som behöver installeras idag samt hur många platser som ska förberedas för elbilsladdning inför kommande år. Tänk på att fler människor kommer att vilja använda elbilsladdare så småningom! Intresset för att köra elbil och ladda på jobbet ökar alltid efter att laddboxarna väl har installerats. Kostnaderna för att utöka laddkapaciteten kan hållas ned om man förbereder för fler laddplatser än vad man behöver till en början. Se därför till att ni väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddare i ett senare skede, utan att ni behöver kompromissa med kapacitet och laddhastighet.

Lastbalansering – ger en smart och trygg laddlösning

Att ”säkra upp” sitt elnätsabonnemang och abonnera på en högre effekt är ganska kostsamt. Det finns dock utrustning som gör att ni kan behålla samma säkringsstorlek som ni har idag, samtidigt som laddeffekten räcker till för alla. Lösningen kallas för dynamisk lastbalansering. Det är en teknik som känner av hur mycket effekt som förbrukas av fastigheten i övrigt. Den del av tillgänglig effekt som inte används för övriga ändamål, kan kontinuerligt fördelas mellan de bilar som laddas i laddanläggningen. Med dynamisk lastbalansering överbelastas inte elsystemet och ni behöver heller inte göra en dyr uppsäkring av elnätsabonnemanget. Mer om dynamisk lastbalansering kan du läsa om här.

Kostnadsfördelning – enkelt för alla

Det finns olika sätt att fördela kostnaderna mellan dem som använder anläggningen – utan att ni själva behöver hantera distribution, administration och fakturering.  Fundera på om ni vill lägga över all administration på operatören istället för att hantera det själva.

Drift och underhåll

Vad händer om en laddare plötsligt inte fungerar eller om ni behöver uppdatera programvaran på laddaren? Bestäm i förväg om detta är något som företaget/fastighetsägaren kan eller har möjlighet att hantera själv, eller om ni vill ha en komplett laddlösning där även drift och underhåll ingår i paketet.

Kundservice

Vill ni att era anställda och besökare ska kontakta en extern kundservice, om något inträffar?

Tillverkaroberoende laddlösning

I framtiden vill ni säkerligen ha möjlighet att ansluta fler laddare till laddlösningen. Vill ni då kunna välja den hårdvara som passar bäst in, oberoende av vad ni redan har? Se då till att välja en laddlösning som är tillverkaroberoende, och som inte binder upp er till en specifik leverantör. Även andra operatörer bör kunna styra de laddare ni har sedan tidigare, för full framtida flexibilitet.

Offertförfrågningar

När ni har koll på vad ni vill ska ingå i er laddlösning, är det dags att ta in offerter och eventuellt boka in platsbesök av några olika leverantörer. När leverantören fått en uppfattning om arbetet och dess omfattning så kan de skicka er en kostnadsuppskattning och en offert.

Ansöka om bidrag

När ni har gjort en helhetsbedömning av offerterna är det dags att ta ett beslut. Därefter kan arbetet med att framtidssäkra er parkering komma igång.

Även företag och fastighetsägare kan nu få bidrag för både publika- och icke-publika laddstationer. Glöm därför inte att ansöka om klimatklivet, ett bidrag från Naturvårdsverket.