Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Därför ska du ha en laddlösning på företagets parkeringsplats!28. februari 2019

Med laddstationer på företagets parkeringsplats erbjuds dina hyresgäster och besökare ett enkelt sätt att ladda sina elbilar. Detta kan bidra till att affärslokalerna blir mer attraktiva på hyresmarknaden, och att bolaget får ytterligare inkomstmöjligheter.

Attraktivare affärslokaler

Med en laddningsanläggning kan ägaren av kommersiella lokaler underlätta enkel laddning för hyresgäster, anställda och besökare. Detta kan bidra till att affärslokalerna blir ännu attraktivare och får en konkurrensfördel på marknaden.

 

En miljövänlig profil

Som ägare till en affärslokal som investerar i en laddanläggning, signalerar företaget att det fokuserar på miljövänliga transporter genom att underlätta en enklare vardag för hyresgäster, anställda och besökare.

– Vi ser att detta bara blir viktigare för både anställda och besökare, säger Daniel Hansen Rue, Key Account Manager på Grön Kontakt. Säkert och smart upprättande av godkända laddpunkter som är installerade enligt gällande föreskrifter garanterar säker billaddning. Samtidigt minskar risken för att farliga händelser uppstår som kan skada personer eller material. – Dessutom får byggnadens ägare kontroll över förbrukningen och kan styra hur mycket ström som ska användas till laddning. Det är möjligt att ange begränsningar som gör det möjligt att till exempel inte överstiga den önskade effekten vid laddning av flera elbilar, berättar Rue.

 

Lätt för alla

Med laddningsanläggningar får fastighetsägaren möjlighet att fördela kostnaderna mellan dem som använder anläggningen – utan att behöva hantera distribution, administration och fakturering själva. ”De behöver inte oroa sig för förfrågningar om användarproblem, eftersom vi har en 24/7 kundtjänst så att alla kunder kan få hjälp direkt från oss”, säger Daniel Hansen Rue. ”Dessutom är det uppenbarligen en fördel att alla som använder våra laddare också kommer att ha tillgång till våra många höghastighetsladdare, och därför bara behöver en laddningsoperatör”, avslutar Rue.