Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Tillbakablick på 2020 – året då Grön Kontakt blev Mer19. januari 2021

2020 var helt klart ett annorlunda år på många olika sätt. Samtidigt har det varit ett spännande och händelserikt år för oss! Trots pandemi och annorlunda arbetsförhållanden under större delen av året, har vi ändå utökat vårt laddnätverk ytterligare samt hittat nya former att ses och kommunicera på. Det är också oundvikligt att nämna att detta var året vi visade vår vidare satsning genom att bilda en större europeisk laddkoncern och genom att byta namn från Grön Kontakt till Mer!

Ökad försäljning av elbilar och större efterfrågan

Året började med positiva siffror från 2019 om det kontinuerligt ökade antalet nyregistreringar av elbilar, Det gav förhoppningar om hur resten av året skulle bli. Det dröjde inte länge innan vi såg en ökad efterfrågan från bostadsföreningar och företag som var intresserade av elbilsladdning. Som totalleverantör av laddningslösningar kom vi därför med några bra tips att tänka på innan man väljer en laddlösning. Vi fick också ta del av, BRF Kristallens tips till andra bostadsrättsföreningar som funderar på laddstolpar.

Under mars och april, en tid som många kommer minnas länge framöver, var vi i stort behov av att utöka teamet. Under en annorlunda rekryterings- och upplärningsfas, då alla tvingades arbeta hemifrån, så fördubblade vi teamet och lärde oss anpassa oss till det nya. Med begränsade möjligheter att resa och åka på möten som tidigare, hittade vi nya former för att driva verksamheten vidare och för att kunna fortsätta erbjuda laddning till dem som behövde det.

Samarbetsavtal med Coop Sverige

I juni kom nyheten att Grön Kontakt och Coop Sverige ingått ett samarbetsavtal om att installera snabbladdare utanför strategiskt utvalda butiker. En satsning som inom kort kommer göra det möjligt för kunder att snabbladda sina bilar samtidigt som de handlar.

Invigning av Grön Kontakts första laddstation i Stockholm

I juli invigdes den nya laddstationen på Narvavägen i Stockholm. Eva Sunnerstedt, enhetschef för Miljöbilar i Stockholm Stad klippte band och blev påhejad av representanter från Grön Kontakt. Laddstationen möjliggör samtidig semi- och snabbladdning av hela 14 bilar åt gången. Invigningen firades med fortsatt gratis laddning på Narvavägens laddstation för samtliga elbilsförare under hela sommaren.

Under tidig höst ökade intresset för laddlösningar från bostadsrättsföreningar och samfälligheter ytterligare. Vi skapade därför en guide om vad man, steg för steg, bör tänka på för att kunna erbjuda elbilsladdning i föreningen eller på arbetsplatsen.

Nytt rekord for elbilssäljet

Att elbilar är framtiden har vi aldrig tvivlat på – och därför var det särskilt roligt att presentera den nya elbilsstatistiken för september månad. Laddbara bilar stod i september för rekordhöga 34,6% av det totala antalet nyregistrerade bilar. Nyregistreringar av elbilar hade i september ökat med 109% jämfört med motsvarande månad under 2019.

Ny supersnabbladdare vid Torp Köpcentrum, Uddevalla

I början av november invigdes den nya laddstationen vid Torp Köpcentrum utanför Uddevalla. Här kan åtta bilar supersnabbladda och semisnabbladda sitt elfordon samtidigt. Med supersnabbladdarna finns möjlighet att ladda upp till 150kW.

Spännande nyhet från oss

Sedan – i slutet av november – kunde vi äntligen berätta för resten av världen vad vi hade arbetat med under hela 2020. Nämligen att Grön Kontakt byter namn till Mer. Med Statkraft som ägare och tillsammans med flera andra laddoperatörer runt om i Europa, är namnbytet startskottet för en gemensam europeisk laddkoncern med lång erfarenhet från den norska elbilsmarknaden.

… och ny mobilapp!

Samtidigt som vi lanserade namnet Mer, lanserade vi också vår nya mobilapp Mer Connect. Den gör att man enkelt kan hitta laddare i närheten och får en översikt samt karta över laddarna. Det går också att se tillgänglighet för laddarna i appen och få vägbeskrivning för att hitta dit. Appen föreslår de närmaste laddstationerna och ger i tillägg enkla instruktioner – allt för snabb och enkel laddning!

Året avslutades med ytterligare rekordsiffror för elbilssäljet då marknadsandelarna för elbilar under december nådde hela 49,5%.

Tack för allt under 2020 – vi ser fram emot den fortsatta resan i 2021 tillsammans med våra samarbetspartners och kunder!

Följ oss på Facebook och/eller LinkedIn!