Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Varför ska man investera i laddstolpar och erbjuda laddning i bostadsrättsföreningen?10. mars 2021

Varför ska man som bostadsrättsförening eller samfällighet investera i laddstolpar och erbjuda laddning för elbilar? Vilka fördelar finns det och hur kan man finansiera det?

Ökar värdet på fastigheten

Elbilsbeståndet ökar snabbt. Under 2020 var drygt 30% av alla nyregistrerade fordon laddbara, vilket kan jämföras med lite mer än 10 % under 2019. Per Gunnarsson, försäljningsansvarig på Mer Sverige berättar att det är många boende som hör av sig och vill ha tillgång till en egen elbilsladdare.

– Det kommer bli allt mer viktigt att ha tillgång till laddare när man köper en ny lägenhet. Det kan till och med vara avgörande för en potentiell köpare, då många är beroende av att kunna ladda sin elbil hemma, berättar Per. Att kunna erbjuda laddning ökar värdet på fastigheten och höjer hela föreningens attraktionsvärde.

Extra intäkt för föreningen

Det kan vara en utmaning för styrelsen att hitta ett upplägg för en laddlösning som känns rättvist för alla boende, även för de som inte vill ha laddplats. Men det finns många olika betallösningar som gör att det går att få en rättvis laddlösning, där kostnaderna fördelas efter hur mycket varje användare faktiskt laddar. Även om en investering i en laddlösning innebär en kostnad för föreningen idag så kan den i längden innebära en extra intäkt.

– Många föreningar sätter ett eget pris på laddningen och/eller låter användarna betala en månadskostnad. Lite beroende på hur snabbt man vill att investeringen ska täckas, säger Per och fortsätter – Föreningen kan även ta betalt för att andra än de boende laddar där. Med andra ord kan en laddlösning finansiera sig själv efter bara några år och därefter bli en extra intäkt.

Om laddlösningen, enbart ska användas av de boende,, kan föreningen även ansöka om bidraget Ladda bilen hos Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. Det går att göra en ansökan innan åtgärden påbörjas, men det går också att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att installationen slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnad. Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets sida.

Var rustad för framtiden

Det dröjer inte länge förrän det kommer vara en självklarhet att det finns möjlighet att ladda i en bostadsrätt. Genom att vara ute i god tid, och förbereda infrastruktur för både nuvarande och framtida laddplatser, går det att få en laddanläggning som är rustad för framtiden, något som föreningen kommer gynnas av på sikt.

 Vad är nästa steg? 

Om föreningen bestämmer sig för att fortsätta undersöka behovet av laddplatser bland de boende, är det bra att läsa på om vad man, steg för steg, bör tänka på för att så småningom kunna erbjuda laddning i föreningen.

Ladda elbil i bostadsrätt eller samfällighet – steg för steg (mer.eco)