Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Vad kostar en laddlösning och vilka bidrag finns att söka?22. april 2021

Vad kostar det att investera i elbilsladdning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och vilka bidrag kan man söka? Med vårt beräkningsverktyg får du, genom några få klick, ett uppskattat pris på vad laddinfrastruktur kan komma att kosta hos er.

Elbilsbeståndet ökar snabbt och det kommer att bli alltmer viktigt för boende, att få tillgång till en egen elbilsladdare när de köper en ny lägenhet, eller för den anställde som behöver ladda på jobbet. För att få ett exakt pris på vad de kostar att investera i en skräddarsydd elbilsladdning, behöver leverantörer komma ut på ett platsbesök. Priset varierar beroende på de förutsättningar som finns på plats och på de behov föreningen eller företaget har. Faktorer som spelar roll är bland annat placeringen för laddanläggningen, vilken typ av laddare som önskas och om de är uppkopplade och styrbara.

Få ett uppskattat pris genom vårt beräkningsverktyg

För att få ett uppskattat pris på en laddanläggning kan du dock testa vårt beräkningsverktyg. Med det får du, genom några få klick, ett uppskattat pris på vad laddinfrastruktur kan komma att kosta hos er.

Bidraget Ladda Bilen- för organisationer och bostadsrättsföreningar

Utöver det pris som visas i vår beräkningskalkyl, finns det stöd att söka från Naturvårdsverket. Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och organisationer som vill installera en laddlösning, som ska användas av de boende eller av anställda, kan ansöka om bidraget..

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. Det går att göra en ansökan innan åtgärden påbörjas, men det går också att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att installationen slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnad. Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets sida.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med allt ifrån kostnadsuppskattning för laddplatser och installation, till en komplett ansökan via Naturvårdsverket