Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Ladda elbil i bostadsrätt eller samfällighet – steg för steg10. december 2020

Elbilstrenden pekar uppåt och allt fler väljer ett fordon som går att ladda. I de bostadsrättsföreningar där det inte redan finns elbilsladdare installerade, behöver medlemmar med ett elfordon lyfta frågan till styrelsen för att få en laddare installerad. Här nedan har vi samlat tips, steg för steg, på vad man bör tänka på för att så småningom kunna erbjuda laddning i föreningen.

Har ni funderat på att investera i elbilsladdning till föreningen? Ofta finns det många frågor: vilken typ av laddare ska vi välja? Hur många elbilsladdare ska vi investera i från början? Hur ska det finansieras och hur får vi till en rättvis kostnadsfördelning? Här har vi samlat tips, steg för steg, för att underlätta processen.

Enkätundersökning

För att veta hur många laddboxar ni ska dimensionera för, är det viktigt att först förstå hur stort det nuvarande och framtida behovet i föreningen är. Ett sätt att få den informationen är genom att göra en enkätundersökning. Hur många i föreningen vill ha laddplats idag och hur många tror att de kommer behöva en laddplats inom de kommande två-tre åren? Med denna information får ni en bild av hur många laddboxar som behöver installeras idag samt hur många platser som ska förberedas för elbilsladdning inför kommande år. Vill du ta reda på hur stort intresset är för en gemensam laddanläggning i din bostadsrättsförening eller samfällighet? Läs mer om hur du skräddarsyr och framtidssäkrar laddlösningen samt ladda ner vår intresseundersökning helt kostnadsfritt.

Tänk på att fler människor kommer att vilja använda elbilsladdare så småningom! Intresset för att köra elbil och ladda hemma ökar alltid efter att laddboxarna väl har installerats. Kostnaderna för att utöka laddkapaciteten kan hållas ned om man förbereder för fler laddplatser än vad man behöver till en början. Se därför till att ni väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddare i ett senare skede, utan att ni behöver kompromissa med kapacitet och laddhastighet. När ni väl vet vilket behov som finns, är det bra att diskutera igenom vad som ska ingå i er laddlösning och därmed i en offertförfrågan. Här nedan följer några områden och frågor som kan vara bra att ta ställning till:

Lastbalansering – ger en smart och trygg laddlösning

Att ”säkra upp” sitt elnätsabonnemang och abonnera på en högre effekt är ganska kostsamt. Det finns dock utrustning som gör att ni kan behålla samma säkringsstorlek som ni har idag, samtidigt som laddeffekten räcker till för alla. Detta kallas för dynamisk lastbalansering och är en teknik som känner av hur mycket effekt som förbrukas av fastigheten i övrigt. Den del av tillgänglig effekt som inte används för övriga ändamål, kan kontinuerligt fördelas mellan de bilar som laddas i laddanläggningen. Med dynamisk lastbalansering överbelastas inte elsystemet och ni behöver heller inte göra en dyr uppsäkring av elnätsabonnemanget. Mer om lastbalansering kan du läsa om här.

Kostnadsfördelning – vem betalar för installationen och för elen?

När man investerar i en laddlösning till bostadsrättsföreningen eller samfälligheten, är kostnaden viktig. Vem betalar för installationen, och vem betalar för elen? Installationen av laddboxar ökar värdet på fastigheterna, och därför brukar föreningen eller samfälligheten ofta stå för installationskostnaderna. För förbrukad el finns det olika sätt att fördela kostnaderna. Att bara höja avgiften för de som laddar uppfattas ofta som orättvist, då alla elbilister inte förbrukar så mycket el. Fundera istället på om ni vill ha en enkel och rättvis laddlösning, där kostnaderna fördelas efter hur mycket varje användare faktiskt laddar sin elbil. Sådana lösningar erbjuds av många laddoperatörer.

Drift och underhåll

Vad händer om en laddare plötsligt inte fungerar eller om ni behöver uppdatera programvaran på laddaren? Bestäm i förväg om detta är något som bostadsrättsföreningen eller fastighetsskötaren kan eller har möjlighet att hantera själv, eller om ni vill ha en komplett laddlösning där även drift och underhåll ingår i paketet.

Kundservice

Vill ni att medlemmarna i föreningen ska kontakta en extern kundservice, istället för er i styrelsen, om något inträffar?

Tillverkaroberoende laddlösning

I framtiden vill ni säkerligen ha möjlighet att ansluta fler laddare till laddlösningen. Vill ni då kunna välja den hårdvara som passar bäst in, oberoende av vad ni redan har? Se då till att välja en laddlösning som är tillverkarobeorende, och som inte binder upp er till en specifik leverantör. Även andra operatörer bör kunna styra de laddare ni har sedan tidigare, för full framtida flexibilitet.

Offertförfrågningar

När ni har koll på vilka behov ni har, är det dags att ta in offerter och eventuellt boka in platsbesök av några olika leverantörer. När leverantören varit på plats och fått en uppfattning om arbetet och dess omfattning så kan de skicka er en kostnadsuppskattning och en offert.

Ansöka om bidrag

När ni har gjort en helhetsbedömning av offerterna är det dags att ta ett beslut i styrelsen. Därefter kan arbetet med att framtidssäkra er parkering komma igång.

Glöm inte att ansöka om Ladda bilen, ett bidrag från Naturvårdsverket!

 

BRF Kristallen 1 i Sundbyberg ger tips till andra bostadsrättsföreningar som funderar på att skaffa laddplatser

Vill ni få tips från en bostadsrättsförening som redan installerat en laddlösning? BRF Kristallen i Sundbybergs berättar här om hur de byggde laddplatser för framtiden.

 

Är ni intresserade av en helhetslösning? Vi hjälper er gärna!

Vill ni veta mer om vad som ingår i ett erbjudande från Mer till bostadsrättsföreningar och samfälligheter? Kontakta oss för ett platsbesök eller rådgivning.

 

Det här ingår i en laddlösning från Mer:

  • Skalbart laddningssystem, som enkelt kan byggas ut
  • Dynamisk lastbalansering
  • Rättvis kostnadsfördelning mellan användare och förening – hanteras av Mer
  • Möjlighet för föreningen att själv bestämma laddpriset för medlemmar och besökare
  • Kundtjänst
  • Tillverkarobeorende laddlösning som inte binder upp er till en specifik leverantör