Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Så får du en framtidssäkrad laddlösning!6. maj 2020

När man ska investera i en laddlösning vill man givetvis vara säker på att den fungerar under många år framöver. Vi ger dig fyra snabba tips om vad man bör ha i åtanke för en få en framtidssäkrad laddlösning.

Enligt elbilsstatistik finns det just nu 118 676 laddbara fordon i Sverige och andelen laddbara bilar ökar kraftigt. Med detta ökar också det initiala behovet av elbilsladdare och laddlösningar som kan utökas allt eftersom. Vad ska man då tänka på, om man har beslutat sig för att investera i en laddlösning till sitt företag eller sin bostadsrättsförening?

Planera för en utbyggnad

Även om behovet idag endast är en laddlösning för ett par bilar, så är det viktigt att dimensionera för framtiden. Elbilarna blir fler och fler, och bilens batterier blir större.  Se till att välja en laddningslösning som gör det möjligt att installera/ansluta fler laddare i framtiden utan att då kompromissa med kapacitet och hastighet.

Välj en lösning som fungerar för alla elbilar

Även om många elbilar idag laddas på 1-fas så visar trenden att tillverkarna av elbilar går mot 3-fas. Det blir dyrt att först installera laddare med 1-fas för att senare göra om det till 3-fas. Undvik dyra ombyggnadskostnader genom att välja 3-fas direkt.

En tillverkaroberoende laddlösning

När man i framtiden vill ansluta fler laddare till sin laddlösning, vill man kunna välja den hårdvara som då passar bäst in, oberoende av vad ni redan har. Välj en laddlösning som är tillverkarobeorende och som inte binder upp er till en specifik leverantör. Även andra operatörer ska kunna styra de laddare ni har sedan tidigare.

Dynamisk lastbalansering

Väljer man en laddlösning med dynamisk lastbalansering mot fastigheten så justeras laddningen kontinuerligt efter byggnadens förbrukning och tillgång på el.  På detta sätt undviker man att överbelasta säkringar och att behöva betala för extra elnätskapacitet.