Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Framtidssäkrad laddningsanläggning på Øverlandstunet26. augusti 2019

Bostadsrättsföreningen på Øverlandstunet utanför Oslo hade tröttnat på manuell avläsning av alla de olika laddboxar som de hade installerat på sina parkeringsplatser. Man ville ha en säkrare och snabbare laddningslösning med minsta möjliga administration. Svaret var Flexiladdare från Grön Kontakt.

Bostadsområdet Øverlandstunet har en historia av laddningsanläggningar som många kan känna igen. Det började med några få elbilar som behövde laddningsmöjligheter – efter godkännande från styrelsen hade alla satt upp sina egna laddboxar från olika leverantörer med sina individuella elmätare. Förutom att man måste läsa av dessa mätare manuellt varje år och efterfakturera, var fastigheternas kapacitet också extremt pressad.

– När bostadsområdet fick fler elbilar och därmed ett ökat behov av laddning fann vi snart att vi var tvungna att göra en stor förändring som var framtidssäkrad, säger Farshad Zamanikia, ordförande för bostadsrättsföreningen Øverlandstunet.

– Vi fick in erbjudanden från flera olika spelare, och efter analys och utvärdering var det två leverantörer kvar, fortsätter Zamanikia.

Parkeringsanläggningen på Øverlandstunet har ett parkeringsgarage med plats för cirka 100 bilar, och föreningen behövde ett laddningssystem som täckte alla invånarnas parkeringsplatser – där ett dussin boende ville ha laddare nu och med möjlighet att utöka antalet laddare i framtiden.

– En av anledningarna till att vi valde lösningen för Grön Kontakt var för att de kunde leverera en installation som andra leverantörer inte kunde leverera. Den lösning som Grön Kontakt erbjuder, ger en rättvis fördelning av både tillgänglig kapacitet och kostnader, samt att styrelsen slipper all administration kring mätning och fakturahantering, säger styrelsens ordförande.

 

Vi rekommenderar Grön Kontakt till andra föreningar som vill ha en riktig, robust och framtidsäkrad laddningslösning,

– Farshad Zamanikia, ordförande för bostadsrättsföreningen Øverlandstunet

 

Grön Kontakts Flexiladdare kan leverera upp till 22 kW beroende på anläggningens kapacitet och elnätet. Hur som helst så kommer laddlösningen att säkerställa en snabbare och säkrare laddning av elbilen eftersom den utnyttjar ledig kapacitet i byggnaden och fördelar den rättvist mellan bilarna som står och laddar. De boende i föreningen kan också enkelt ordna nya Flexiladdare eftersom laddningssystemet är skalbart och infrastrukturen redan finns på plats.

– Vi är så nöjda att vi nu har fastställt att alla invånare som vill beställa laddboxar enkelt kan beställa direkt från Grön Kontakt. Laddarna ser bra ut och är enkla att använda – samt att Grön Kontakt tillhandahåller teknisk support som gör det enkelt att göra små ändringar om det behövs. Grön Kontakt har gett oss utmärkt service och varit mycket välkomnande, avslutar en mycket nöjd styrelseordförande.

Smart, säker och enkel laddning