Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Bidrag och stöd för investering i elbilsladdare

Oavsett om ditt företag vill erbjuda publik laddning där vem som helst kan ladda, eller privat laddning för medarbetarna på arbetsplatsen, kan du få investeringsstöd med upp till halva investeringskostnaden från Naturvårdsverket.

Ladda bilen – bidrag för egen laddning

Med investeringsstödet Ladda bilen kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få bidrag för att installera laddstationer som används av exempelvis medarbetare eller boende. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddspunkt.

Om Ladda bilen

Klimatklivet – stöd för publik laddning

Med Klimatklivet kan företag få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att installera publika laddstationer. i exempelvis allmänna parkeringshus, köpcentrum, eller vid infartsparkeringar. Behöver du hjälp med din ansökan kan vi på Mer självklart hjälpa till. Under de senaste åren har vi hjälpt många företag med framgångsrika ansökningar. Du förbinder dig inte till något genom att lämna en intresseanmälan.

Om Klimatklivet