Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Bidrag och stöd för investering i elbilsladdare

Oavsett om du vill erbjuda publik laddning där vem som helst kan ladda, privat laddning för boende i din fastighet, eller till medarbetare på arbetsplatsen, kan du få bidrag med upp till halva investeringskostnaden från Naturvårdsverket.

Ladda bilen – bidrag för egen laddning

Med investeringsstödet Ladda bilen kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få bidrag för att installera laddstationer som används av exempelvis medarbetare eller boende. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddspunkt.

Om Ladda bilen

Klimatklivet – stöd för publik laddning

Med Klimatklivet kan företag få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att installera publika laddstationer i exempelvis allmänna parkeringshus, köpcentrum eller vid infartsparkeringar. Behöver du hjälp med din ansökan kan vi på Mer självklart hjälpa till. Under de senaste åren har vi hjälpt många företag med framgångsrika ansökningar. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med ansökan: e-post: [email protected]

 

Om Klimatklivet