Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Bidrag och stöd för investering i elbilsladdare

Oavsett om du vill erbjuda publik laddning där vem som helst kan ladda, privat laddning för hyresgäster i din fastighet, boende i Bostadsrättsföreningen eller till medarbetare på arbetsplatsen, kan du få upp till halva investeringskostnaden i bidrag från Naturvårdsverket. Här listar vi de olika bidragsmöjligheterna som finns för installation av elbilsladdning och hur du går tillväga för att söka bidraget.

Ladda bilen – bidrag för laddning hemma

Med investeringsstödet Ladda bilen kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få bidrag för att installera laddstationer som används av exempelvis medarbetare, boende eller hyresgäster. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddpunkt.

Läs m er om Ladda bilen på Naturvårdsverkets hemsida

 

Klimatklivet – stöd för publik laddning

Med Klimatklivet kan företag få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att installera publika laddstationer i exempelvis allmänna parkeringshus, köpcentrum eller vid infartsparkeringar. Behöver du hjälp med din ansökan kan vi på Mer självklart hjälpa till. Under de senaste åren har vi hjälpt många företag med framgångsrika ansökningar. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med ansökan: [email protected]

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida

 

Kontakta oss idag för mer information och stöttning

Vi hjälper gärna dig med allt från kostnadsuppskattning för laddplatser och installation till en komplett ansökan av bidrag via Naturvårdsverket

Kontakta oss