Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Beräkna pris på elbilsladdning

Genom vårt beräkningsverktyg får du en indikation på vad laddinfrastruktur kan komma att kosta hos er. Det totala priset är exklusive eventuellt stöd från Naturvårdsverket, där du för tillfället kan få ett bidrag på 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Priset är exkl. moms.