Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Beräkna pris på elbilsladdning

Genom vårt beräkningsverktyg får du en indikation på vad laddinfrastruktur kan komma att kosta hos er. Det totala priset är exklusive eventuellt stöd från Naturvårdsverket som kan uppgå  till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Priset är exklusive moms.