| Nyheter

Villkors- och prisuppdatering för publik laddning

Från och med den 1 mars 2023 sänker Mer Sverige priserna för laddning i det publika laddnätverk.

Ladda i det publika laddnätverket med Mer

Som en effekt av de minskade kostnaderna på elmarknaden sänker vi priserna för laddning i Mer’s publika laddnätverk från den 1 mars 2023. Vi har även sett över våra abonnemangstyper och kommer uppdatera priserna och villkoren för dessa från den 1 april 2023, samt introducera två nya abonnemang som du kan läsa mer om längre ner.

Under hösten 2022 justerade vi våra priser och villkor för publik laddning till följd av de kraftigt ökade elpriserna och kommunicerade då att våra priser och villkor skulle justeras kontinuerligt för att spegla den rådande situationen på marknaden. Detta gör vi nu genom att sänka priserna.

landningssidan för priser på vår hemsida samt i vår app, Mer Connect Sverige, kommer de aktuella priserna alltid att vara uppdaterade. Våra priser och villkor kan komma att kontinuerligt justeras för att spegla den rådande situationen på marknaden.

Vad blir de nya villkoren och priserna?

Den 1 mars 2023 sänker vi priserna för publik laddning:

Mer Flexible

AC: 5,60 SEK/kWh,
DC: 6,20 SEK/kWh
UFC (>150 kW): 6,90 SEK/kWh
(priserna är ink.moms)

Mer Drop-in (tidigare Direktbetalning)

AC: 6,40 SEK/kWh
DC: 7,10 SEK/kWh
UFC (>150 kW): 7,90 SEK/kWh
(priserna är ink.moms)

Den 1 april 2023 sänker vi priserna och uppdaterar villkoren för våra månadsabonnemang:

Mer Around

549 SEK per månad (inklusive moms) vilket inkluderar 140 kWh per månad. Detta innebär ett snittpris på 3,81 SEK per kWh om hela månadspotten nyttjas. För laddning över 140 kWh innevarande månad är debiteringen för tillkommande kWh enligt aktuell prislista för Mer Flexible. Observera att kunden själv måste hålla sig uppdaterad om aktuella priser.

30 dagars uppsägning gäller.

Mer Ahead

1 449 SEK per månad (inklusive moms) vilket inkluderar 380 kWh per månad. Detta innebär ett snittpris på 3,81 SEK/kWh om hela månadspotten nyttjas. För laddning över 380 kWh är debiteringen enligt Mer Flexibles aktuella prislista. Observera att man som kund själv måste hålla sig uppdaterad om aktuella priser.

30 dagars uppsägning gäller.

Nya abonnemang

Utöver dessa förändringar kommer vi även introducera två nya abonnemang med fast månadskostnad och månadspott. Mer Curioius på 60 kWh för de kunder som inte laddar så mycket publikt och vill ha en fast månadskostnad, och Mer Electrified på 600 kWh för de kunder som behöver ett större laddabonnemang. Dessa nya abonnemang kommer säljas i vår webbshop från och med 1 april 2023.

Uppställning av abonnemang

AbonnemangMånadskostnadMånadspottSnittpris / kWh​
Mer Curious299 kr​60 kWh​4,98 kr​
Mer Around549 kr​140 kWh​3,92 kr​
Mer Ahead​1 449 kr​380 kWh​3,81 kr​
Mer Electrified2 249 kr​600 kWh​ 3,75 kr​
Den 1 april 2023 introduceras Mer Curious och Mer Electrified​ i vår webbshop. ​
För laddning över respektive pott debiteras kunden per kWh, enligt listpris Mer Flexible. ​Samtliga priser är inklusive moms.

Tre snabba frågor

Är du registrerad kund i appen är priserna från och med 1 mars 2023:

AC: 5,60 SEK/kWh,

DC: 6,20 SEK/kWh,

UFC (>150 kW): 6,90 SEK/kWh

Priserna är inklusive moms.


Laddar du med Mer Drop-in utan registrering i appen är priserna från och med 1 mars 2023:

AC: 6,40 SEK/kWh,

DC: 7,10 SEK/kWh,

UFC (>150 kW): 7,90 SEK/kWh

Priserna är inklusive moms.

Villkor och priser i ditt befintliga laddabonnemang Mer Around eller Mer Ahead kommer att uppdateras från och med den 1 april 2023. Fram till dess laddara du enligt nuvarande priser. Därefter gäller de nya uppdaterade villkoren och priserna enligt nedan:

Mer Around

549 SEK per månad (inklusive moms) inkluderar 140 kWh. För laddning över 140 kWh är debiteringen enligt Mer Flexibles aktuella prislista. Observera att du själv måste hålla dig uppdaterad om de aktuella priserna.

Mer Ahead

1 449 SEK per månad (inklusive moms) inkluderar 380 kWh. För laddning över 380 kWh är debiteringen enligt Mer Flexibles aktuella prislista. Observera att du själv måste hålla dig uppdaterad om de aktuella priserna.

Vi har inför prisjusteringen skickat ut information till dig som har Mer Around eller Mer Ahead om hur du ändrar eller säger upp ditt abonnemang. Om du inte fått denna informationen, kontakta kundservice.

När du laddar med din svenska app eller laddbricka i Norge gäller priserna för Mer Flexible även om du har ett Mer Around eller Mer Ahead laddabonnemang. Observera att om du ej är registrerad kund gäller priserna för Mer Drop-in via appen.

Kontakta oss om frågor

077 44 33 900

[email protected]

Läs också