Skräddarsy och framtidssäkra laddlösningen i er BRF

Vad bör man, som bostadsrättsförening eller samfällighet, tänka på för att få en laddlösning som passar föreningens unika behov? Här kommer några tips på hur man kan skräddarsy sin anläggning och samtidigt se till att den fungerar både idag och i framtiden.

Alla bostadsrättsföreningar och samfälligheter har unika behov och förutsättningar. När ni i styrelsen börjar fundera på att installera laddstolpar i er bostadsrättsförening finns det några saker att ha i åtanke för att få en skräddarsydd och framtidssäkrad laddlösning utifrån just era behov. Det första ni behöver göra, innan ni tar kontakt med leverantörer för att ta in offerter och boka in platsbesök, är att se över behovet av laddning bland de boende.

Vilket behov av laddning finns hos de boende?

Ett sätt att få den informationen är genom att göra en enkätundersökning. Hur många i föreningen vill ha laddplats idag och hur många tror att de kommer behöva en laddplats inom de kommande två-tre åren? På detta sätt får ni en bild av hur många laddboxar som behöver installeras på en gång samt hur många platser som ska förberedas för elbilsladdning inför kommande år.

Tänk på att fler människor kommer att vilja använda elbilsladdare så småningom! Intresset för att köra elbil och ladda hemma ökar alltid efter att laddboxarna väl har installerats. Kostnaderna för att utöka laddkapaciteten kan hållas ner om man förbereder för fler laddplatser än vad man behöver till en början. Se därför till att ni väljer en laddlösning som möjliggör enkel installation av fler laddare i ett senare skede, utan att ni behöver kompromissa med kapacitet och laddhastighet.

 Skräddarsydd och framtidssäkrad laddlösning

När ni väl vet hur många laddplatser ni behöver idag och hur många som ska förberedas för, finns det några ytterligare saker man kan ha i åtanke för att se till att ni får en anläggning som kommer fungera även i framtiden då behovet av elbilsladdare med stor sannolikhet är större än idag.

Ladda elbilen med Mer

 Tillverkaroberoende laddlösning

I framtiden vill ni säkerligen ha möjlighet att ansluta fler laddare till laddlösningen. Vill ni då kunna välja den hårdvara som passar bäst in, oberoende av vad ni redan har? Se då till att välja en laddlösning som är tillverkarobeorende, och som inte binder upp er till en specifik leverantör. Även andra operatörer bör kunna styra de laddare ni har sedan tidigare, för full framtida flexibilitet

Dynamisk Lastbalansering

Med några få laddboxar blir det sällan några problem med tillgänglig kapacitet och säkringar som går. Men vad händer om några år när betydligt fler bilar står och laddar samtidigt? Väljer ni en laddlösning med dynamisk lastbalansering, justeras laddhastigheten kontinuerligt efter tillgänglig kapacitet i fastigheten. Bilarna laddas så snabbt som möjligt utan att ni behöver betala för extra elnätskapacitet. Förutom en trygg anläggning med högsta möjliga driftsäkerhet försäkrar ni er samtidigt om att laddlösningen kommer fungera även i framtiden.

Helhetsleverantör

Det är många saker att ha i åtanke samt att ta beslut om innan man kan erbjuda laddning i föreningen. Genom att välja en helhetsleverantör, får ni en motpart som kan ta er genom hela processen och som kan dimensionera anläggningen efter just era önskemål.


Kontakta oss