| Nyheter | Elbilsstatistik

Om elbilsåret 2022

2022 har övergått till 2023 och med det är det dags för oss att summera elbilsåret 2022. Mobility Swedens årsstatistik visar på en tydlig uppåtgående trend för elektrifieringen. Nedan har vi summerat elbilsåret 2022.

Ladda elbilen med Mer i jul

En kort blick på elbilsstatistiken för årets sista månad

December var en till stark månad för de laddbara bilarna representerade knappt 75% av de totalt 35 392 nyregistrerade personbilarna för månaden. Elbilarna stod för drygt 51% av registreringarna för december månad, och laddhybriderna för drygt 23%, totalt nyregistrerade cirka 26 100 laddbara bilar.

Elbilarna mer populära än laddhybriderna

Registreringen av personbilar minskade under 2022 med cirka 4% i jämförelse med 2021, vilket förklaras av det osäkra ingångsläget med såväl Covid-19 pandemins effekter, kriget i Ukraina och ett förändrat ekonomiskt läge. Däremot ökade andelen registrerade laddbara personbilar i Sverige från 45% 2021 till 56% 2022 och elbilarna stod för en tredjedel av de nyregistrerade bilarna. Även fördelningen mellan laddhybrider och elbilar har skiftat då elbilarna ökat med 65% under året medan antalet laddhybrider minskar med knappt 15%.

Inte bara en ökning för laddbara personbilar

Även registreringen av laddbara fordon i segmenten lätta lastbilar och bussar har ökat under 2022. Andelen lätta ellastbilar ökade från 7,5% 2021 till 14,5% 2022, en trend som även vi på Mer ser hos våra kunder. Under 2022 utökade vi bland annat vårt samarbete inom detta segment med DHL. Även andelen elbussar ökade under det gångna året, dock inte i samma utsträckning som 2021, cirka 21% under 2022, att jämföra med cirka 25% 2021.

Nu blickar vi framåt

Under året som gick bidrog elektrifieringen till att de genomsnittliga CO2-utsläppen från nya personbilar minskade med 22,5%, från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022. Det starka elbilsåret 2022 förväntas fortsätta in under 2023, om än i något lägre utsträckning till följd av osäkerheter som världsekonomin, kriget i Ukraina och förändringar i bonus-mauls systemet i Sverige. Vi ser även att branschen står inför stora utmaningar till följd av bristen på elnätskapacitet och att elnätsbolagen bromsar tidsplanerna för utbyggnaden. Något som lyftes i slutet av 2022 bland annat i en artikel från Svenskt Näringsliv där Mer’s Managing Director Fredrik Nordin intervjuades.

Källor: MobilitySweden, Powercircle